Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора КП "БТІ"

16.11.2021

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття посади директора

комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації»

Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

 

1.Правові підстави проведення конкурсу

Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області №330-12/VIII від 24.06.2021 року «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на заняття посад керівників комунальних підприємств Вільногірської міської ради Кам`янського району Дніпропетровської області»  зі змінами, внесеними рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області №357-13/VIII від 30.06.2021 року;

 Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області №499-19/VIII від 28.10.2021 року «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області».

2. Найменування підприємства

Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації»  Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(Далі по тексту – Підприємство)

3. Юридична та фактична адреса підприємства

Україна, 51700, Дніпропетровська область, місто Вільногірськ, бульвар Миру, будинок 15.

4. Основні напрями діяльності підприємства

Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації мети є виконання в установленому порядку наступних робіт:

- Технічна інвентаризація та паспортизація об’єктів нерухомості (земель, будівель, об’єктів зовнішнього благоустрою, інше), виконання всіх необхідних дій та оформлення документів, пов’язаних з приватизацією житла та земельних ділянок.

- Технічна інвентаризація інженерних споруд, мереж водопостачання і каналізації.

- Технічна інвентаризація споруд зовнішнього благоустрою, доріг, тротуарів, мостів, трубопроводів, зелених насаджень (сквери, сади, парки тощо).

- Технічний облік міських (містечкових) земель.

- Виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна, які підлягають приватизації.

- Облік змін у складі, стані та вартості об’єктів нерухомого майна житлово-комунального господарства і земель Вільногірської міської територіальної громади та прав власності на житлові і не житлові споруди і користування земельними ділянками.

- Проведення робіт по підготовці, оформленню втрачених або зіпсованих правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна.

- Збереження оновлення і поповнення технічної і правовстановлюючої документації по об’єктам нерухомого майна, які належать до комунальної власності.

- Виявлення самочинного будівництва та самочинного переобладнання об’єктів нерухомості при проведенні інвентаризаційних робіт.

- Технічне обстеження та виготовлення висновків щодо виділення та поділу об’єктів нерухомого майна, в тому числі робіт, пов’язаних з виділенням будинків із складу домоволодіння; розрахунок ідеальних часток співвласників об’єктів нерухомого майна; проведення робіт, пов’язаних з розподілом домоволодіння і земельних ділянок між співвласниками.

- Підготовка відповідних проектів рішень виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області з питань, пов’язаних з технічною інвентаризацією об’єктів нерухомого майна.

-  Зберігання, оновлення та поповнення інвентаризаційно-реєстраційних справ постійного зберігання на об’єкти нерухомого майна.

- Технічна інвентаризація та облік об’єктів нерухомості з установленням її розмірів,  якісного стану, особливостей конструкції та архітектури.

- Виконання інших інвентаризаційних робіт у порядку, визначеному чинним законодавством України.

- Видача власникам об’єктів нерухомого майна інвентаризаційної технічної документації та інших документів, передбачених діючим законодавством України.

- Облік відповідно до чинного законодавства України об’єктів нерухомого майна незалежно від форми власності.

- Облік нежилих приміщень незалежно від форми власності на території Вільногірської міської територіальної громади в установленому порядку.

- Надання інформації на письмові запити юридичним та фізичним особам в межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства України.

- Надання інформації з інвентаризаційних і реєстраційних справ та реєстрових книг у порядку, встановленому чинним законодавством України.

- Здійснення таких видів діяльності, що є допоміжними та необхідними для реалізації цілей та предмету діяльності, зазначених у цьому Статуті, за умови, що така діяльність не суперечить чинному законодавству.

- Підготовка технічних висновків щодо перепланування та перебудови об’єктів нерухомого майна для отримання у встановленому порядку дозволів на виконання таких робіт.

- Підготовка та видача в установленому порядку довідок про загальну площу новозбудованих та реконструйованих будинків (будівель) для державних комісій із прийняття об’єктів в експлуатацію.

- Надання посередницьких послуг під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного та невиробничого призначення.

- Виконання робіт (послуг), вироблення і реалізація товарів, продукції, а також будь-які інші види господарської діяльності, які дозволені законодавством України з метою отримання прибутку.

- Організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для потреб Підприємства.

- Здійснення інших видів господарської діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

5. Статут підприємства (за посиланням рішення №457-16/VIII від 23.09.2021р.)

6. Структура, і розмір винагороди  керівника підприємства (в т.ч. компенсаційні пакети, додаткові блага) які він отримує за виконання посадових обов’язків та при звільненні

Заробітна плата та умови преміювання керівника

комунального підприємства «Бюро технічної інвентарізації»

Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

1. Розмір посадового окладу керівнику комунального підприємства  «Бюро технічної інвентарізації»  Вільногірської міської ради Дніпропетровської області розраховується згідно з формулою (відповідно п.1 ПКМУ від 19.05.1999 р. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств заснованих на державній, комунальній власності, та обєднань державних підприємств»):

                                                  П = X*Y, де

П – мінімальний посадовий оклад керівника;

X -  прожитковий мінімум для працездатних осіб згідно з чинним законодавством України

Y – коефіцієнт визначення розміру посадового окладу керівника згідно з п.1 додатку 1  Постанови  КМУ № 859 від 19.05.1999р. ( Y= 5)

2. Премія в розмірі до 25% від посадового окладу нараховується та виплачуються  за розпорядженням міського голови.

3. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі 100% від посадового окладу здійснюється у відповідності із законодавством України за розпорядженням міського голови.

За виконання обов’язків, передбачених Контрактом, директору нараховується та виплачується заробітна плата за рахунок  коштів підприємства, виходячи з установленого директору посадового окладу за фактично відпрацьований час.

  Директору надається щорічна оплачувана відпустка згідно з чинним законодавством. Оплата відпустки здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством та нормативно-правовими актами.

  Посадовий оклад (ставка заробітної плати), доплати, надбавки, премії, інші види заохочень чи винагороди, матеріальна допомога встановлюється у відповідності до чинних нормативних актів, в межах фонду заробітної плати.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим контрактом, погіршенням якості роботи – надбавки, премії скасовуються або зменшуються рішенням органу управління.

Оплата праці директора корегується Органом управління відповідно до змін посадових окладів чи тарифних ставок згідно з чинним законодавством України.

7. Фінансовий план діяльності підприємства за три роки, 2019 – 2021роки

8. Річна фінансова звітність підприємства за 2019, 2020 роки та 9міс. 2021р. (за посиланням)

9.Вичерпний перелік вимог до кандидата

Кандидатом на посаду директора підприємства може бути особа, яка:

1. Має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст або магістр.

2. Має досвід управління підприємствами, установами або організаціями незалежно від форм власності (у тому числі у господарських товариствах) або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування більше 2 (двох) років.

3. Вільно володіє державною мовою.

4. Має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.

Не може бути кандидатом на керівника підприємства особа, яка:

1. Має судимість за вчинення злочину або притягалась протягом останнього року до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

2. Притягалась на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

3. Відповідно до вироку суду, який набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або обіймати певні посади.

Крім того, до кандидата застосовуються кваліфікаційні вимоги за посадою «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 1, затвердженого наказом Мінпраці України  29.12.2004р. №336 (зі змінами).

Стаж роботи на керівних посадах/за професіями керівників нижчого рівня – не менше двох років.

 

10. Вичерпний перелік необхідних документів для участі у конкурсі

1. Заява про участь у конкурсі на голову конкурсної комісії у довільній формі.

2. Копія паспорта громадянина України або ID-картка.

3. Заяву у довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4. Резюме у довільній формі.

5. Копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи.

6. Конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій формі.

7. Довідку МВС про відсутність судимості.

8. Інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

9. Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку комунального підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

1. План реформування підприємства протягом одного року.

2. Заходи з виконання завдань комунального підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників комунального підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції.

3. Пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

4. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку комунального підприємства.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Документи для участі у конкурсі приймаються у строк зазначений нижче та реєструються як вхідна кореспонденція Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе кандидат.

11. Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Дата початку: 17 листопада 2021 року

Кінцевий строк: 06 грудня 2021 року

Адреса за якою здійснюється приймання документів:

виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, вул.ім.В.В. Варена, 15, м.Вільногірськ, Дніпропетровська область, 51700.

12. Дата і місце проведення конкурсу

Дата проведення конкурсу 21 грудня 2021 року

Місце проведення конкурсу: Зал засідань виконавчого комітету (2 поверх), вул.ім.В.В.Варена, 15, м.Вільногірськ,  Дніпропетровська область

13. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Секретар комісії – Архипова С.О.

Номер телефону: 0674277622

Електрона пошта: arhipova_sveta@ua.fm

14. Інтернет посилання на Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на заняття посад керівників комунальних підприємств Вільногірської міської ради Кам`янського району Дніпропетровської області (за посиланням Рішення №330-12/VIII від 24.06.2021 року)

15. Умови оплати праці директора із зазначенням істотних умов контракту (за посиланням надається проект контракту)

 

З повагою,

Голова конкурсної комісії                                                                          Д.О. Волощук

 


« Повернутись