Вільногірська міська рада — офіційний сайт

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕНЕРГОЕФЕКТ» ВІЛЬНОГІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

29.12.2021

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального  підприємства «Енергоефект» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

 

 

1.Правові підстави проведення конкурсу

Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області №330-12/VIII від 24.06.2021 року «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на заняття посад керівників комунальних підприємств Вільногірської міської ради Кам`янського району Дніпропетровської області»  зі змінами, внесеними рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області №357-13/VIII від 30.06.2021 року;

 Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області №-633-23/VIII від 23.12.2021 року «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Енергоефект» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області».

 

2. Найменування підприємства

комунальне підприємство «Енергоефект» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (Далі по тексту – Підприємство)

 

3. Юридична та фактична адреса підприємства

51700, Дніпропетровська область, місто Вільногірськ, вулиця Центральна, будинок 8

 

4. Основні напрями діяльності підприємства

Підприємство створеною з метою використання і охорони підземних вод, охорони, утримання та експлуатації мережі фонтанів, бюветних комплексів  на території міста Вільногірська, та здійснення діяльності в сфері водопостачання і водовідведення, а також отримання прибутку за рахунок іншої господарської діяльності, передбаченої законодавством України.

 Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

- здійснення системи заходів, спрямованих на розширення мережі фонтанів, бюветних комплексів у межах території міста;

- покращення рекреаційної спроможності та екологічного стану підземних вод, дотримання  правового режиму зон санітарної охорони водних об’єктів на території міста Вільногірськ;

- здійснення моніторингу стану водних об’єктів, розроблення рекомендацій для управлінських рішень у галузі використання підземних вод та відтворення водних ресурсів;

- здійснення технічного обслуговування та ремонту бюветних комплексів і фонтанів;

- безперебійне забезпечення  послугами центрального постачання холодної води та централізованого водовідведення населення м.Вільногірськ, а також інших споживачів;

- розвиток і вдосконалення надання послуг централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення;

- розробка перспективних планів та проектів водопостачання м.Вільногірська;

- здійснення встановлення, ремонту та заміни засобів обліку води;

- транспортування та ремонт водопровідно-каналізаційних мереж;

-  обслуговування  та ремонт водопровідно-каналізаційних мереж;

- транспортування каналізаційних стоків від споживачів міста;

- проведення інших робіт, пов`язанних з наданням послуг централізованого постачання холодної води та централізованого водопостачання;

-  технічні випробування та дослідження системи водопостачання та водовідведення;

- укладення договорів з юридичними та фізичними особами на будівництво,  ремонт, обслуговування обладнання та інженерних мереж;

- надання транспортних послуг;

-  надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна.

        

5. Статут підприємства

(за посиланням Рішення міської ради №456-16/VIII від 23.09.2021р.)

 

6. Структура, і розмір винагороди  керівника підприємства (в т.ч. компенсаційні пакети, додаткові блага) які він отримує за виконання посадових обов’язків та при звільненні

Заробітна плата та умови преміювання керівника

комунального підприємства «Енергоефект»

Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

 

1. Розмір посадового окладу керівнику комунального підприємства «Енергоефект» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області розраховується згідно з формулою:

 

                                                 П = (X*160%)*Z*Y, де

П – посадовий оклад керівника;

X -  прожитковий мінімум для працездатних осіб;

Z – коефіцієнт співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду

(місячної тарифної ставки) за підгалузями та видами робіт до встановленої угодою мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду (1,40);

Y – коефіцієнт визначення розміру посадового окладу керівника згідно з Постановою КМУ № 859 від 19.05.1999р. ( Y= 2)

2. Премія в розмірі до 25% від посадового окладу нараховується та виплачуються  за розпорядженням міського голови.

3. Матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі  до 100%  посадового окладу здійснюється за розпорядженням міського голови.

За виконання обов’язків, передбачених Контрактом з директором підприємства, директору нараховується та виплачується заробітна плата за рахунок  коштів підприємства, виходячи з установленого директору посадового окладу за фактично відпрацьований час.

  Директору надається щорічна оплачувана відпустка згідно з чинним законодавством. Оплата відпустки здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством та нормативно-правовими актами.

  Посадовий оклад (ставка заробітної плати), доплати, надбавки, премії, інші види заохочень чи винагороди, матеріальна допомога встановлюється у відповідності до чинних нормативних актів, в межах фонду заробітної плати.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим контрактом, погіршенням якості роботи – надбавки, премії скасовуються або зменшуються рішенням органу управління.

Оплата праці директора корегується Органом управління відповідно до змін посадових окладів чи тарифних ставок згідно з чинним законодавством України.

 

7. Фінансовий план діяльності підприємства за  три роки, 2019 – 2021роки (за посиланням)

 

8. Річна фінансова звітність підприємства за 2020 рік та звіти про роботу підприємства за 2018, 2019 роки (за посиланням)

 

*Примітка: за рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 25.квітня 2019 року №1527-63/VII підприємство змінило найменування з «Теплоефект»  на «Енергоефект».

 

9.Вичерпний перелік вимог до кандидата

Кандидатом на посаду директора підприємства може бути особа, яка:

1. Має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст або магістр.

2. Має досвід управління підприємствами, установами або організаціями незалежно від форм власності (у тому числі у господарських товариствах) або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування більше 2 (двох) років.

3. Вільно володіє державною мовою.

4. Має високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.

Не може бути кандидатом на керівника підприємства особа, яка:

1. Має судимість за вчинення злочину або притягалась протягом останнього року до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

2. Притягалась на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

3. Відповідно до вироку суду, який набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або обіймати певні посади.

Крім того, до кандидата застосовуються кваліфікаційні вимоги за посадою «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 1, затвердженого наказом Мінпраці України  29.12.2004р. №336 (зі змінами).

Стаж роботи на керівних посадах/за професіями керівників нижчого рівня – не менше двох років.

 

10. Вичерпний перелік необхідних документів для участі у конкурсі

1. Заява про участь у конкурсі на голову конкурсної комісії у довільній формі.

2. Копія паспорта громадянина України або ID-картка.

3. Заяву у довільній формі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4. Резюме у довільній формі.

5. Копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи.

6. Конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій формі.

7. Довідку МВС про відсутність судимості.

8. Інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

9. Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку комунального підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

1. План реформування підприємства протягом одного року.

2. Заходи з виконання завдань комунального підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників комунального підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції.

3. Пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

4. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку комунального підприємства.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Документи для участі у конкурсі приймаються у строк зазначений нижче та реєструються як вхідна кореспонденція Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе кандидат.

 

11. Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Дата початку: 30 грудня 2021 року

Кінцевий строк: 27 січня 2022 року

Адреса приймання документів: виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, вул.ім.В.В. Варена, 15, м.Вільногірськ, Дніпропетровської області, 51700.

 

12. Дата і місце проведення конкурсу

 

Дата проведення конкурсу 07 лютого 2022 року

Місце проведення конкурсу: Зал засідань виконавчого комітету (2 поверх), вул.ім.В.В.Варена, 15, м.Вільногірськ,  Дніпропетровської області

 

13. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Член комісії – Боклаг Антон Сергійович

Номер телефону: 096-775-70-04

Електрона пошта: 34boklag.a@gmail.com

 

14. Інтернет посилання на Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на заняття посад керівників комунальних підприємств Вільногірської міської ради Кам`янського району Дніпропетровської області (за посиланням Рішення міської ради №330-12/VIII від 24.06.2021, №357-13/VIII від 30.06.2021 р)

 

15. Умови оплати праці директора із зазначенням істотних умов контракту (за посиланням надається проект контракту)

 

 

 

З повагою,

Голова конкурсної комісії                                                                          Д.О. Волощук

 


« Повернутись