Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Акти Кабінету Міністрів України

Про затвердження Порядку повідомлення державного адміністратора ЗАВАНТАЖИТИ

Про затвердження форми заяви на одержання субєктом господорювання ЗАВАНТАЖИТИ

Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру ЗАВАНТАЖИТИ

Про затвердження Положення про державного адміністратора ЗАВАНТАЖИТИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014 року № 523-р https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80#Text