Вільногірська міська рада — офіційний сайт

ДО ЄДИНОГО ДНЯ ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 16.10.2020 Р.

16.10.2020

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області

Для Дніпропетровщини проблема охорони навколишнього природного середовища є резонансним питанням. З одного боку, область виробляє більше 20 % усієї реалізованої промислової продукції України, а з іншого – має місце велика концентрація промислового комплексу, діяльність якого призводить до значного рівня техногенного навантаження на довкілля.

В області діє регіональна комплексна екологічна програма, до якої увійшли 25 основних підприємств-забруднювачів. За період її дії намітилась позитивна тенденція до зниження рівня техногенного навантаження на стан довкілля.

Поступово зменшуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Зокрема, лише за 2019 рік вони знизились на 6 %, а за весь період дії програми – на 19 %. За підсумками 2019 року відбулось також зменшення обсягів скидів зворотних вод у поверхневі водні об’єкти майже на 2 %, крім того, стабілізувалась ситуація із обсягами розміщення промислових відходів.

У минулому році у рамках публічно-приватного партнерства облдержадміністрація розпочала діалог з промисловістю нашого регіону, який відбувається на співставленні інтересів екології та економіки. Сподіваємось, що такий підхід стане поштовхом до вироблення нового формату співпраці між владою та бізнесом. Дніпропетровщина має стати лідером та першою розпочати будівництво “зеленої економіки”.

З метою запровадження європейської практики у напрямку моніторингу навколишнього природного середовища в області утворено орган управління якістю атмосферного повітря. У планах на майбутнє – реалізувати проєкт “Online-моніторинг стану атмосферного повітря”, метою якого має стати забезпечення системи постійного контролю за станом атмосферного повітря у регіоні з надмірним рівнем техногенного навантаження.

Продовжено впровадження широкомасштабного проекту повернення до життя занедбаних водойм. Щороку реалізовуємо понад 20 природоохоронних ініціатив щодо розчистки водойм та захисту від підтоплень населених пунктів.

На сучасному етапі розвитку суспільства все більшого значення, зокрема і на рівні регіону, набуває концепція сталого розвитку, спрямована на інтеграцію економічної, соціальної та екологічної складових розвитку. Саме вона має стати ключовою у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища.

 


« Повернутись