Вільногірська міська рада — офіційний сайт

До єдиного дня інформування населення 27.07.2020 р.

27.07.2020

Заходи з професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 “Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності” (далі – Порядок) в області організовано роботу з надання послуг з професійної адаптації учасникам антитерористичної операції, особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалим учасникам Революції Гідності (далі – особи).

Дія Порядку поширюється на осіб, яким установлено один із таких статусів:

учасника бойових дій – відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон);

особи з інвалідністю внаслідок війни – відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни – відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності – відповідно до статті  161 Закону.

Для отримання послуг з професійної адаптації особа письмово звертається із заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування).

До заяви додаються:

копія індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів війни);

копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, або постраждалого учасника Революції Гідності, засвідчена підписом особи;

для учасника антитерористичної операції – копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції;

для особи, яка здійснювала заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, – копія документа, що підтверджує участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, що засвідчується підписом.

Орган соціального захисту населення:

видає направлення до центру зайнятості або іншої установи на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання;

видає направлення на професійне навчання з урахуванням висновків професійної орієнтації.

Послуги з професійного навчання надаються особі одноразово в порядку черговості.

Особа на підставі направлення на професійне навчання зараховується до установи.

Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами. Строк професійного навчання не може перевищувати 12 місяців.

Після успішного завершення повного курсу навчання видаються документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення – посвідчення встановленого зразка.

З переліком навчальних закладів та професій особи, які бажають навчатися, можуть ознайомитися в органах соціального захисту населення.

Крім того, вони можуть самостійно обирати навчальний заклад, якщо обраний заклад має дозвільний документ на право здійснення освітньої діяльності.

Фінансування заходів з професійної адаптації здійснюється за рахунок державного бюджету відповідно до бюджетної програми КПКВК 1501040 “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”.

Для здійснення заходів з професійної адаптації Держаним бюджетом України Дніпропетровській області на 2020 рік виділено кошти у сумі 2 517 880,0 грн.

З початку 2020 року укладено договори на навчання 40 осіб.


« Повернутись