Вільногірська міська рада — офіційний сайт

До єдиного дня інформування населення.

16.07.2019

ЗАХОДИ З ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ.

                         

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 №432 “Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності” (далі – Порядок) в області організовано роботу з надання послуг з професійної адаптації учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності.

  Дія Порядку поширюється на учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності (далі – особи) з числа осіб, яким установлено один із таких статусів:

  • учасника бойових дій – відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон);
  • особи з інвалідністю внаслідок війни – відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;
  • учасника війни – відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;
  • постраждалого учасника Революції Гідності – відповідно до статті 161 Закону.

Для отримання послуг з професійної адаптації особа письмово звертається із заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування).

До заяви додаються:

  • копія індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів війни);
  • копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, або постраждалого учасника Революції Гідності, засвідчена підписом особи;
  • для учасника антитерористичної операції – копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції.

Орган соціального захисту населення:

  • видає направлення до центру зайнятості або іншої установи на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання;
  • видає направлення на професійне навчання з урахуванням висновків професійної орієнтації.

Послуги з професійного навчання надаються учаснику антитерористичної операції та постраждалому учаснику Революції Гідності одноразово в порядку черговості.

Учасник антитерористичної операції та постраждалий учасник Революції Гідності на підставі направлення на професійне навчання зараховується до установи.

Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами. Строк професійного навчання не може перевищувати 12 місяців.

Після успішного завершення повного курсу навчання видаються документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення – посвідчення встановленого зразка.

З переліком навчальних закладів та професій особи, які бажають навчатися, можуть ознайомитися в органах соціального захисту населення.

Крім того, вони можуть самостійно обирати навчальний заклад, якщо обраний заклад має дозвільний документ на право здійснення освітньої діяльності.

Фінансування заходів з професійної адаптації учасників АТО та постраждалих учасників Революції Гідності здійснюється за рахунок державного бюджету відповідно до бюджетної програми КПКВК 2505150 “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції”.

 

 

 


« Повернутись