Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Інформація щодо умов працевлаштування неповнолітніх осіб

13.08.2019

Головне управління Дежпраці у Дніпропетровській області надає інформацію щодо умов працевлаштування неповнолітніх осіб.

З метою співпраці органів місцевого самоврядування з органами Держпраці, Відділ з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Кам'янському регіоні ГУ Держпраці у Дніпропетровській області надає наступні інформаційні роз’яснення з актуальних питань застосування трудового законодавства.

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Разом з тим, в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні користуються пільгами, згідно до вимог ст. 187 КЗпП України.  При цьому, ст. 32 Цивільного кодексу України встановлено, що неповнолітніми вважаються особи віком від 14 до 18 років. Згідно до вимог ст. 188 КЗпП України праця осіб, які не досягли 14 років забороняється.

На першому етапі оформлення трудових відносин з неповнолітньою особою роботодавцю необхідно одержати від такої особи ( а у випадку працевлаштування осіб від 14 до 16 року від його представників) слідуючи документи:

1) копію свідоцтва про народження (при наявності паспорт),

2) згоду одного з батьків або особи, що його замінює – якщо особі від 14 до 16 років.

Наступний етап оформлення трудових відносин виконується на підставі пункту 5 ч. 1 ст. 24 КЗпП України, а саме: з неповнолітньою особою укладається  трудовий договір обов’язково в письмовій формі. Слід зазначити , що обов’язковою умовою прийняття на роботу неповнолітніх є те, що неповнолітніх працівників повинні приймати на роботу лише після попереднього медичного огляду (ст. 191 КЗпП України).

Надалі такі працівники обов’язково повинні проходити медичний огляд – щороку до досягнення ними 21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246. Відповідно до ст. 169 КЗпП України організовувати та фінансувати попередній (під час прийняття на роботу) та періодичні обов’язкові медичні огляди неповнолітніх працівників повинен роботодавець.

Згідно до ч. 3 ст. 26 КЗпП України для осіб, які не досягли 18 років, випробувальний термін при прийнятті на роботу не встановлюється.

Роботодавець повин вести  відповідний облік неповнолітніх працівників, в якому зазначається дата їх народження на виконання вимог ст. 189 КЗпП України.

   Пунктом 1 частини першої статті 51 КЗпП України для неповнолітніх працівників встановлено скорочену тривалість робочого часу, так:

– особам від 16 до 18 років – до 36 годин на тиждень (включно);

– особам від 15 до 16 років – до 24 годин на тиждень (включно);

– учні віком від 14 до 15 років, які працюють під час канікул можуть працювати не більше 24 години на тиждень.

 Для учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, тривалість робочого часу не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої в абзаці першому пункту 1 статті 51 КЗпП України для осіб відповідного віку.

 Законодавством України встановлено пряму заборону на:

– залучення неповнолітніх працівників до нічних, надурочних робіт та робіт у вихідні дні (ст. 55, 63, 192 КЗпП України, ст. 11 Закону «Про охорону праці»);

– застосовування праці неповнолітніх осіб на важких роботах та на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах (ст. 190 КЗпП України, ст. 11 «Про охорону праці»)

– залучення неповнолітніх осіб до підіймання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (ст. 190 КЗпП України, ст. 11 Закону «Про охорону праці»).

Статтею 75 КЗпП України та частиною восьмою статті 6 Закону України «Про відпустки» встановлено, що для неповнолітніх працівників, котрі не досягли вісімнадцятирічного віку, тривалість щорічної основної відпустки становить 31 календарний день.       Щорічна основна відпустка повної тривалості надається неповнолітньому працівникові за його бажанням у зручний для нього час (ст. 195 КЗпП України, ст. 10 Закону «Про відпустки»). Згідно зі статтею 195 КЗпП України та статтею 10 Закону «Про відпустки» неповнолітньому працівникові може надаватися щорічна відпустка повної тривалості в перший рік його роботи на підприємстві, навіть якщо він ще не відпрацював шість безперервних місяців на цьому підприємстві. Для цього неповнолітньому працівникові потрібно лише подати заяву.

Наголошуємо, що ст. 43 та ст. 52 Конституції України зазначено, що використання праці неповнолітніх на небезпечних для їх здоров’я роботах забороняється, а експлуатація дитини переслідується за законом, та за що передбачено кримінальну відповідальність.


« Повернутись