Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Інспектор праці інформує: укладання трудового договору

13.05.2019

Інспектор праці інформує

 

За результатами  проведеної у місті Вільногірську інформаційно-роз’яснювальної роботи та з  метою недопущення порушень трудового законодавства додатково надаютьсяроз’яснення  стосовно переліку необхідних документів, які потрібно мати фізичній особі підприємцю при оформленні найманих працівників на постійну роботу, для належного ведення кадрового обліку

Відповідно до ч. 3 ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням роботодавця, і повідомлення органів ДФС про прийняття працівника на роботу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

При прийнятті на роботу треба виконувати вимоги трудового законодавства, адже якщо підприємець використовує працю фізичних осіб, він є роботодавцем (пп. 14.1.222 Податкового кодексу Українич. 1 ст. 1 Закону України «Про організації роботодавців їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності»).

Таким чином, працівник може бути допущений до роботи тільки після:

- укладення трудового договору;

- оформлення наказу (розпорядження) ФОП про прийняття на роботу;

- повідомлення фіскальної служби. 

 

Укладення трудового договору.

Трудовий договір із фізичною особою укладається в письмовій формі (п. 6 ч. 1 ст. 24 КЗпП). Причому використовувати можна встановлену форму, затверджену наказом Мінсоцполітики №260 від 08.06.2001р., з якої треба прибрати рядки, які стосуються реєстрації договору в центрі зайнятості. Адже з 2015 року підприємцям більше не потрібно реєструвати трудові договори в службі зайнятості. За потреби можна додати до договору певні пункти, але вони не повинні погіршувати умови праці робітника (ст.9 КЗпП).

Для укладення договору працівник повинен надати:

заяву про прийняття на роботу. В ній вказують дату прийняття, посаду чи обов’язки, а також вид роботи (основна, тимчасова, за сумісництвом тощо);

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- трудову книжку (якщо є).

Якщо для виконання роботи потрібна відповідні освіта чи кваліфікація або підтвердження того, що працівнику за станом здоров’я не протипоказане виконання цього виду робіт, працівник повинен надати  (ч. 2 ст. 24 КЗпП):

- документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію);

- документ про стан здоров’я;

- інші документи (наприклад, військовий квиток) у випадках, передбачених законодавством.

 

Повідомлення ДФС.

Наступний крок — повідомити про прийняття працівників орган ДФС, де Ви як підприємець перебуваєте на обліку. Повідомлення подається до початку роботи працівника за встановленою формою (додаток до Постанови КМУ № 413 від 17.06.2015) одним із таких способів:

- за допомогою електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб;

- у паперовому вигляді разом із копією в електронній формі (на диску або флешці);

- тільки в паперовому вигляді, якщо найманих працівників у вас не більше п'яти.

У повідомленні треба вказати:

- реєстраційний номер облікової картки підприємця або серію та номер паспорта, якщо є позначка про сплату податків за паспортом;

- ПІБ підприємця;

- тип: «початкове» або «скасовуюче». Скасовуюче повідомлення подається, якщо припустилися помилки в початковому або якщо працівник передумав приступати до роботи, а ви вже встигли подати в ДФС повідомлення про його прийняття на роботу;

- категорію працівника: «1» — працівник із трудовою книжкою; «2» — без трудової книжки (у разі прийняття на роботу за сумісництвом);

- податковий номер (РНОКПП) працівника чи серію та номер його паспорта, якщо є позначка про сплату податків за паспортом;

- ПІБ працівника;

- номер і дату наказу або розпорядження про прийняття на роботу;

- дату початку роботи.

У підсумковій частині повідомлення проставляєте дату і кількість заповнених рядків на аркуші (відповідає кількості прийнятих працівників) і номер аркуша (якщо приймаєте багато працівників та їхні дані не вміщаються на одному аркуші).

Зверніть увагу, що дата наказу (розпорядження) про прийняття на роботу і фактична дата початку роботи різні. Рекомендовано повідомити ДФС хоча б на день раніше допуску працівника до роботи. Інші органи сповіщати про прийняття працівників не потрібно.

Не треба подавати повідомлення в ДФС, якщо із працівником укладено цивільно-правовий договір.

Ведення кадрової документації.

Трудове законодавство поширюється на всіх роботодавців, тому підприємець зобов’язаний вести кадрову документацію, пов’язану з оформленням трудових відносин із найманими працівниками.

Оскільки підприємці ведуть спрощений облік, то під кадровою документацією для них маються на увазі:

- документи, що регламентують порядок використання найманої праці (правила внутрішнього трудового розпорядку);

- документи обліку робочого часу (графік роботи, табель обліку робочого часу);

- накази (розпорядження) про прийняття та звільнення з роботи, надання відпустки, направлення у відрядження тощо.

ФОП може створювати накази в довільній формі, але із зазначенням обов’язкових реквізитів, або брати за основу чи використовувати повністю зразки, затверджені наказом Держкомстату № 489 від 05.12.2008р.: типові форми наказу про прийом на роботу (№ П-1), надання відпустки (№ П-3), звільнення (№ П-4), табеля обліку робочого часу (№ П-5) та розрахункової відомості (№ П-6 та № П-7). 

 

Заповнення трудової книжки.

Порядок ведення трудових книжок працівників, які працюють на підприємстві,  в установі,  організації усіх форм власності або у фізичної особи, визначений Інструкцією  про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993р. N 58.

Підприємець веде трудові книжки працівників, які працюють у нього за основним місцем роботи понад 5 днів (п. 1.1 Інструкції № 58).

Записи в трудову книжку ФОП робить самостійно при прийняті на роботу відповідно до укладеного трудового договору, а також при його розірванні. 

Заповнювати трудову рекомендовано кульковою або пір’яною ручкою з чорнилом чорного, синього чи фіолетового кольору (п. 2.4 Інструкції № 58).

Порядок заповнення трудової книжки такий:

1) у графі 3 розділу «Відомості про роботу» як заголовок пишеться повне найменування ФОП, який приймає працівника;

2) у наступному рядку в графі 1 проставляється порядковий номер запису;

3) у графі 2 вказують дату прийняття на роботу — день, з якого працівник фактично стане до роботи;

4) у графу 3 вносять запис «Прийнятий на роботу (далі зазначається професійна характеристика робіт) за трудовим договором (ставиться дата і номер договору)». Посада працівника вказується відповідно до найменування професій і посад із Класифікатора професій ДК 003:2010(затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010р. № 327);

5) у графі 4 пишуть номер і дату наказу або розпорядження про прийняття на роботу.

Записи в трудовій підприємець засвідчує своїм підписом і печаткою (якщо є).

Відповідно до п. 2.21-1 Інструкції № 58 трудові книжки працівників, які працюють у ФОП, зберігаються безпосередньо у самих працівників.

 

Шановні громадяни міста Вільногірська!

Якщо  Ви або Ваші знайомі та близькі зіткнулись з фактами порушення прав найманих працівників, виплатою заробітної плати «в конвертах» або з Вами не оформлені трудові відносини, виплачують заробітну плату меншу за встановлену законодавством, або виплачують з порушенням норм трудового законодавства, звертайтесьу виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Вільногірськ, вул. ім. В.В. Варена, 15. Також можна відправити запит на електронні адреси:

info@vgvyk.dp.ua або inspektor.praci75@gmail.com


« Повернутись