Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Інспектор праці інформує

31.07.2018

Незадекларована праця має негативні наслідки як для працівників, так і для роботодавців. Незадекларована праця проявляється у формах здійснення економічної діяльності без державної реєстрації та маскування трудових відносин під виглядом інших форм діяльності.

Належне оформлення трудових відносин є обов’язком сторін трудового договору, та здійснюється з обов’язковим дотриманням наступного порядку дій:

- укладення у письмовій формі, трудового договору оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, з яким необхідно ознайомити працівника (ст. 24 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП);

- повідомлення органів Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (ст. 24 КЗпП України, постанова КМУ від 17.06.2015 № 413);

- внесення роботодавцем запису до трудової книжки, поданої працівником у встановленому порядку (постанова КМУ від 27.04.1993 № 301, Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників);

- інформування працівника про умови праці, ознайомлення з посадовою інструкцією та правилами внутрішнього трудового розпорядку, визначення працівникові робочого місця та проведення інструктажу з техніки безпеки (ст. 29 КЗпП України);

- за умови використання праці іноземців або осіб без громадянства – отримання відповідного дозволу у встановленому законодавством порядку (ст. 8 Закону України «Про зайнятість населення»).

Роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу у встановленому порядку з першого дня виконання ним трудової функції. Лише після належного оформлення трудових відносин працівник приступає до виконання своїх обов’язків.

Крім того, роботодавець зобов’язаний офіційно і в повному розмірі виплачувати заробітну плату та сплачувати за працівника єдиний соціальний внесок.

Відповідно до статті 265 КЗпП України, роботодавці  винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (111 690грн.);

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (11 169грн.);

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення  (37 230грн.);

- недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу""Про альтернативну (невійськову) службу""Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (37 230грн.);

- недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (11 169грн.);

- вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, а саме, за недопущення до проведення перевірки з питань фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків, створення перешкод у проведенні перевірки – у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (372 300грн.);

- порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - сьомим цієї частини – у розмірі мінімальної заробітної плати (3 723грн.).

Адміністративна відповідальність передбачена ст.41 Кодексу України про адміністративні порушення:

- порушення встановлених термінів виплати  заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю (ч.1 ст.41 КпАП)– тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 – 1700грн.)

- фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства (ч.3 ст.41 КпАП) – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 17000грн.).

Увага! Сплата штрафу не звільняє від обов’язку усунення порушень законодавства про працю.

Шановні роботодавцім.Вільногірська! Якщо Ви використовуєте працю громадян без належного оформлення трудових відносин, негайно та в найкоротший термін укладайте трудові договори з найманими працівниками, усувайте самостійно допущені порушення трудового законодавства. Інакше при виявленні порушень інспектором праці, який завітає до Вас для здійснення контролю за додержанням законодавства про працю  Ви втратите набагато більше. Заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників, несвоєчасну та не у повному обсязі виплату заробітної плати, недодержання мінімальних гарантій в оплаті праці вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Головна мета інспекторів праці не штрафувати роботодавців, а  допомогти їм працювати у правовому полі, проводячи превентивно-роз’яснювальну та профілактичну роботу з метою не допущення порушень норм чинного трудового законодавства.

Нагадуємо, що інспектор праці виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області в межах наданих йому повноважень надає всебічну інформаційно-роз’яснювальну допомогу з питань застосування законодавства про працю, зокрема щодо оплати праці, належного оформлення трудових відносин тощо.  З метою отримання  фахової консультації звертайтесь у виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області за адресою м. Вільногірськ, вул. ім. В.В. Варена, 15. Також з метою отримання роз’яснення можна відправити запит на електронні адреси:

info@vgvyk.dp.ua або inspektor.praci75@gmail.com


« Повернутись