Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Вільногірська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості І Н Ф О Р М У Є:

05.02.2020

СКОРИСТАЙТЕСЬ МОЖЛИВІСТЮ ОТРИМАТИ ВАУЧЕР на НАВЧАННЯ

 Громадяни віком старше 45 років,  у яких страховий стаж складає  не менше 15      років,   до  досягнення  ними встановленого  статтею 26   Закону  України     «Про загальнообов’язкове   державне  пенсійне  страхування»  пенсійного віку,  має  право  на одноразове отримання ваучера для підтримання своєї  конкурентоспроможності  на ринку  праці   шляхом  перепідготовки,   спеціалізації,   підвищення   кваліфікації   за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Таке профнавчання за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (центр зайнятості)  є соціальною послугою, яка надає можливість багатьом працездатним у працездатному віці людям отримати нову професію та підвищити кваліфікацію за раніше набутою професією. Профнавчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію за затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Навчання  на підставі ваучера,  здійснюється за професіями та спеціальностями, згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, таких як  будівельна галузь, агропромисловий комплекс, транспортна інфраструктура та інформаційні технології.

Громадянину для отримання ваучера необхідно особисто в міській службі зайнятості подати заяву, а також надати паспорт, трудову книжку, документ про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття). У разі, якщо трудова книжка знаходиться у роботодавця, особа надає її копію, засвідчену роботодавцем.

            Більш детальну інформацію про порядок отримання ваучера можна отримати у Вільногірській міській філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості за адресою: м.Вільногірськ, вул. ім. Ю.М.Устенка, 19-б, або на сайті Державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua (рубрика «Навчання - Ваучери»).

Адміністрація  Вільногірської міської філії ДОЦЗ                              

 


« Повернутись