Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Порядок складання та подання запитів на інформацію

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації

у виконавчому комітеті Вільногірської міської ради Дніпропетровської  області та у Вільногірській міській раді Дніпропетровської області

1. Загальні положення

1.1 Цей порядок розроблено на виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та  Вільногірська міська рада Дніпропетровської області.

1.2 Порядок доступу до публічної інформації у виконавчому комітеті Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та у Вільногірській міській раді Дніпропетровської області (далі – Порядок) регулює питання оприлюднення публічної інформації та забезпечення права заявника (фізичної, юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень) на доступ до публічної інформації виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (далі – розпорядник інформації).

1.3 Публічна інформація, розпорядником якої є виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та Вільногірська міська рада Дніпропетровської області – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь яких носіях інформація, що була отримання або створена в процесі виконання виконавчим комітетом Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та Вільногірською міською радою Дніпропетровської області, їх структурними підрозділами, своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться  у володінні виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.

1.4 У разі подання запиту до виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та Вільногірської міської ради Дніпропетровської області інформація надається згідно з положеннями цього Порядку.

У випадку подання запиту на одержання публічної інформації виконавчих органів Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, її надання здійснюється згідно з порядками (положеннями), затвердженими відповідними структурними підрозділами з урахуванням вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”.    

1.5 Доступ до публічної інформації  у виконавчому комітеті Вільногірської міської раді Дніпропетровської області та у Вільногірській міській раді Дніпропетровської області забезпечується шляхом:

1.5.1 систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

- в офіційних друкованих виданнях;

- на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;

- на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

- на інформаційних стендах;

- будь-яким іншим способом;

1.5.2 надання інформації за запитами на інформацію.

2. Оприлюднення публічної інформації розпорядником інформації

2.1 Оприлюднення інформації про діяльність виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та Вільногірської міської ради Дніпропетровської області здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Регламенту виконавчого комітету та Вільногірської міської ради Дніпропетровської області з урахуванням цього Порядку.

2.2. Акти, що містять інформацію з обмеженим доступом, оприлюднюються з дотриманням частини сьомої статті 6 Закону.

2.3  Розпорядник інформації зобов'язаний оприлюднювати:

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядника інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

6) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

7) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

8) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

9) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

10) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

11) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

12) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:

- їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

- перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

- перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

- порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

- систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;

13) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

2.4 Інформація підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

2.4 Проекти нормативно-правових актів, рішень виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Вимоги щодо строку оприлюднення не застосовуються до проектів рішень виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, спрямованих на надання адміністративних послуг, якщо це призведе до порушення встановленого законом строку надання відповідної адміністративної послуги.

2.5 Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

2.6 Оприлюдненню не підлягають:

- внутрішньоорганізаційні документи (резолюції, доповідні, службові, пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії та ін.), пов’язані з напрямами діяльності виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, процесами розробки та прийняття рішень і розпоряджень;

- розпорядження міського голови, що регламентують діяльність виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, а також з кадрових питань;

- документи з кадрових питань;

- документи бухгалтерського обліку та звітності.

2.7 Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та Вільногірська міська рада Дніпропетровської області не надає інформацію за запитами, адресованими  безпосередньо до депутатів міської ради, а також інформацію, яка може бути отримана шляхом узагальнення аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

3. Про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

3.1 Публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

3.2 Розпорядник інформації зобов’язаний оприлюднювати і регулярно оновлювати публічну інформацію на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на веб-сайті Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.

3.3 На сторінці кожного набору даних, розпорядник інформації розміщує таку інформацію: «Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація у формі відкритих даних оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.

Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації)».

3.4 Набори даних, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних, періодичність оновлення та порядок їх оприлюднення визначені Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню
у формі відкритих даних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 21.10.2015р. № 835.

4. Отримання, реєстрація, розгляд, облік, надання  інформації та контроль за запитами щодо надання публічної інформації

4.1 Запит на отримання публічної інформації подається до виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на ім’я міського голови в усній або письмовій формі (поштою, факсом, електронною поштою, нарочним) та підлягає в день надходження попередньому розгляду та реєстрації у відділі загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області відповідно до Інструкції з діловодства, у робочі дні протягом робочого часу згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Запити, які надійшли після закінчення робочого часу отримують реєстраційну дату надходження наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

4.2 Попередній розгляд запитів щодо надання публічної інформації здійснюється міським головою, або у разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність в зв’язку із хворобою) особою, яка виконує його обов’язки з накладанням резолюції з дорученням на підготовку проекту відповіді.

4.3 Після   розгляду міським головою або у разі його відсутності (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність в зв’язку із хворобою) особою, яка виконує його обов’язки запит повертається відділу загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та передається на виконання посадовій особі (особам) виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, зазначеній (зазначеним) у резолюції.

4.4 Термін виконання інформаційного запиту становить не більше 5 робочих днів з дня його реєстрації.

У разі якщо в запиті заявник зазначає, що запитувана інформація необхідна для захисту життя чи свобод громадян, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання. При цьому заявник повинен обґрунтувати вимогу термінового розгляду інформації.

У випадку якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку, термін надання відповіді продовжується до 20 робочих днів міським головою на підставі доповідної записки виконавця, яка подається протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту, з обґрунтуванням необхідності продовження терміну виконання і одночасним інформуванням заявника.

4.5 Інформація на запит надається безоплатно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друкуванням, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.

 Запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друкування.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друкування визначається  виконавчим комітетом Вільногірської міської ради Дніпропетровської області в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. Якщо виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області не встановив розмір плати за друкування або копіювання, інформація надається безкоштовно.

При надання особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друкування не стягується.

4.6 Робота з особами, що звернулися із запитом про надання витягів з документів, копіювання, друкування інформації, проводиться в будівлі виконавчого комітету (перший поверх, відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області).

При зверненні особи з проханням надати виписку, сфотографувати, копіювати, сканувати інформацію тощо, що зберігається в виконавчому комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та Вільногірській міській раді Дніпропетровської області, оформляється запит відповідно до затвердженої форми, який передається керуючому справами виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.

Керуючий справами виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області дає доручення посадовій особі виконавчого комітету підготувати копії документів, за якими зроблений запит, і передати їх відповідальній особі за доступ до публічної інформації.

Після ознайомлення з документами відповідальна особа за доступ до публічної інформації,  робить запис у журналі обліку робіт з надання виписок, фотографування, копіювання, сканування інформації за запитами на інформацію (додаток 2 до Порядку).

Копіювання, друкування інформації здійснюється після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних з оформленням відповіді. Якщо такі документи не надаються  у журналі обліку робіт з надання копіювання, друкування інформації за запитами робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит.

4.7 Письмовий запит на отримання публічної інформації може бути поданий як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації” так і шляхом заповнення відповідно до форм  запитів згідно з додатком 1 до Порядку.

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну форму отримання інформації.

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює особа відповідальна за доступ до публічної інформації із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

4.8 У разі недотримання вимог статті 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації” виконавчий комітет Вільногірської міської ради має право відмовити в задоволенні запиту з  підстав визначених чинним законодавством.

4.9 У разі подання запиту в усній формі, відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, відповідальний за реєстрацію документів,  оформляють запит на паперовому носії (згідно з затвердженими формами) зі слів заявника.  При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище спеціалістів, які оформили запит, їх  номери телефонів та підпис.

4.10 У випадках, якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підлягає під дію Закону України „Про доступ до публічної інформації”, на будь-який стадії прийому, реєстрації такого запиту або підготовки відповіді залучаються працівники юридичного відділу виконавчого комітету Вільногірської міської ради для  невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа. 

4.11 Відповідь на інформаційний запит в обов’язковому порядку візується безпосереднім виконавцем, юридичним відділом виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (у разі необхідності надання правової допомоги по ідентифікації запиту згідно п. 4.10 Порядку) та  підписується міським головою або особою, яка виконує його обов’язки. Після цього запит  реєструється у відділі загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області і відправляється заявникові відповідно до Інструкції з діловодства.

4.12 У разі якщо виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та Вільногірська міська рада Дніпропетровської області не володіють запитуваною  інформацією і не зобов’язані володіти нею відповідно до своїх повноважень, виконавець документа, зазначений у резолюції, готує за підписом міського голови або особи, яка виконує його обов’язки лист на адресу власника інформації (якщо він відомий) і відповідь заявникові про відмову у наданні відповіді на його запит та надає підписані документи до відділу загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на відправку не пізніше ніж протягом 5 робочих днів з дати реєстрації запиту.

Якщо власник інформації невідомий, виконавець у вищезгаданий термін готує за підписом міського голови або особи, яка виконує його обов’язки відповідь заявникові із зазначенням причин, за якими надати інформацію неможливо.

4.13 Відділ загально-організаційного забезпечення  виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області здійснює контроль та систематично інформує керуючого справами виконавчого комітету про кількість і характер запитів на інформацію та доводить зазначену інформацію для оприлюднення.

5. Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб

5.1. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчого комітету міської ради Вільногірської міської ради Дніпропетровської області з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником міському голові або до суду.

6. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації

6.1 Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні порушень:

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

6.2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядником інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

 

Керуючий справами виконавчого

комітету Вільногірської міської

ради  Дніпропетровської області                                               М.С.Власенко

 

Додаток 1 до порядку  доступу до публічної інформації в виконавчому комітеті Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та в Вільногірської міської раді Дніпропетровської області

 

Форма для подання інформаційного запитувід юридичних осіб у письмовому вигляді

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Кому (розпорядник інформації): Виконавчий комітет Вільногірської міської ради                  

                                                                Дніпропетровської області 

Організація, юридична особа (найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача)

 

Прізвище, ініціали представника запитувача, посада

 

Загальний опис необхідної інформації

 

або

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

або

 

Я хотів би отримати доступ до інформації про…

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

(Зазначити поштову адресу)

Факсом

(Зазначити номер факсу)

Електронною поштою

(Зазначити E-mail)

Підкреслити обрану категорію

Телефон для зв’язку

 

Дата запиту, особистий підпис

 

       

Прізвище, ініціали спеціаліста, № телефону, дата, підпис

                                                                   

 Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб у письмовому вигляді

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Кому (розпорядник інформації): Виконавчий комітет Вільногірської міської ради                  

                                                                Дніпропетровської області 

Прізвище, ініціали запитувача, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача

 

Загальний опис необхідної інформації

 

або

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

або

 

Я хотів би отримати доступ до інформації про…

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

(Зазначити поштову адресу)

Факсом

(Зазначити номер факсу)

Електронною поштою

(Зазначити E-mail)

Підкреслити обрану категорію

Телефон для зв’язку

 

Дата запиту, особистий підпис

 

       

  Прізвище, ініціали спеціаліста

  № телефону, дата, підпис

 

Форма для подання інформаційного запиту від об’єднання громадян у письмовому вигляді

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Кому (розпорядник інформації): Виконавчий комітет Вільногірської міської ради                  

                                                                Дніпропетровської області 

Організація найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача)

 

Загальний опис необхідної інформації

 

Або

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

Просимо надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

(Зазначити поштову адресу)

Факсом

(Зазначити номер факсу)

Електронною поштою

(Зазначити E-mail)

Підкреслити обрану категорію

Телефон для зв’язку

 

Дата запиту, підпис

 

     

Прізвище, ініціали спеціаліста

№ телефону, дата, підпис

Форма для подання інформаційного запитувід юридичних осіб в усній формі

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Кому (розпорядник інформації): Виконавчий комітет Вільногірської міської ради                  

                                                                Дніпропетровської області 

Організація, юридична особа найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача)

 

Прізвище, ініціали представника запитувача, посада

 

Загальний опис необхідної інформації

 

або

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

(Зазначити поштову адресу)

Факсом

(Зазначити номер факсу)

Електронною поштою

(Зазначити E-mail)

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту,

особистий підпис запитувача

 

       

Прізвище, ініціали спеціаліста

№ телефону, дата, підпис                                                            

                                                                     Форма для подання інформаційного запиту  від фізичних осіб в усній формі

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації     Дніпропетровська обласна рада

                                          

Кому      

 

Прізвище, ініціали запитувача найменування, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача)

 

Загальний опис необхідної інформації

 

 

Або

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

 

Поштою

 

(Зазначити поштову адресу)

 

Факсом

(Зазначити номер факсу)

 

Електронною поштою

(Зазначити E-mail)

 

Підкреслити обрану категорію

 

Контактний телефон

 

 

Дата запиту

 

 

       

Прізвище, ініціали спеціаліста

№ телефону, 

дата, підпис                                                             

 

Керуючий справами виконавчого

комітету Вільногірської міської

ради  Дніпропетровської області                                               М.С.Власенко

 

Додаток 2 до порядку доступу до публічної інформації в виконавчому комітеті Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та в Вільногірської міської раді Дніпропетровської області

Журнал

обліку робіт з надання виписок, фотографування,

копіювання, сканування інформації за запитами на інформацію

№ з/п

Дата і реєстраційний номер документа

(запиту)

Прізвище, ініціали заявника

Дані про заявника (поштова або електронна адреса, телефон

для зв’язку)

 

Номер, дата та назва документа,

наданого за запитом

Вид проведених

робіт

з документом

Підпис заявника щодо отримання інформації за запитом

 

Керуючий справами виконавчого

комітету Вільногірської міської

ради  Дніпропетровської області                                               М.С.Власенко

                                                                                                       

                                                                                                                      Додаток 2

до розпорядження міського голови

22.05.2020р. № Р-95/0/3-20

 

Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області та Вільногірська міська рада Дніпропетровської області

№ з/п

Найменування набору даних

Відділ, в процесі діяльності якого утворюється відповідна інформація

Періодичність оновлення  наборів даних

1

Довідник підприємств, установ, організацій  Вільногірської міської ради, в тому числі їх офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес

Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету

Щороку із зміною даних

2

Інформація про організаційну структуру Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету

Щороку із зміною даних

3

Правові акти, що підлягають оприлюдненню  відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (рішення виконкому, сесії, розпорядження міського голови)

Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету

Не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження

4

Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів  на інформацію

Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету

Щомісяця

5

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету

Щоразу із зміною даних

6

Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету

Щоразу із зміною даних

7

Дані про депутатів Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, у тому числі контактні дані та графік прийому

Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету

Щоразу із зміною даних

8

Дані про надходження звернень на гарячі лінії, телефонні центри тощо

Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету

Щомісяця

9

Дані про електронні петиції, у тому числі, осіб, що їх підписали, та результати розгляду

Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету

Щомісяця

10

Дані про надані адміністративні послуги

Відділ адміністративних послуг та дозвільно-погоджувальних процедур

Щомісяця

11

Паспорти бюджетних програм

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Щоразу із зміною даних

12

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Щоразу із зміною даних

13

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про їх оприлюднення

Відділ соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Щоразу із зміною даних

14

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів

Відділ соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Щоразу із зміною даних

15

Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту та маршрути перевезення

Відділ соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Щоразу із зміною даних

16

Перелік укладених договорів

Відділ соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Щоразу із зміною даних

17

Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість)

Відділ соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Щороку

18

Розклад руху громадського транспорту

Відділ соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Щороку

19

Дані про місце розміщення зупинок міського автомобільного транспорту

Відділ соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Щороку

20

Дані про тарифи на комунальні послуги

Відділ соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Щоразу із зміною даних

21

Дані громадського бюджету, бюджету участі, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів

Відділ соціально-економічного розвитку виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Щороку

 

Керуючий справами виконавчого

комітету Вільногірської міської

ради Дніпропетровської області                                                  М.С.Власенко