Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Інформація про управління захисту прав споживачів.

22.01.2019

Управління захисту споживачів  (далі – Управління)  є структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби  в Дніпропетровській області.

Головною метою діяльності Управління є реалізація державної політики  у сфері захисту прав споживачів щодо контролю за якістю і безпекою продукції (торгівлі, послуг, робіт), ринкового та метрологічного нагляду в межах сфери своєї відповідальності, державного контролю за додержанням законодавства у сфері реклами,  попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та шкідливого впливу на здоров’я населення, здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства з питань туристичної діяльності в межах сфери своєї відповідальності.

До складу Управління входять такі підрозділи:

 • відділ контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг;
 • відділ ринкового та метрологічного нагляду;
 • відділ контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства.

Відділ контролю у сфері торгівлі, робіт та послуг:

–  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», « Про звернення громадян», « Про інформацію», « Про захист споживачів»  постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Держпродспоживслужби, дорученнями Голови Держпродспоживслужби та його заступників, Положенням Управління захисту споживачів  Головного управління  Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Основні завдання та функції  Відділу:

– перевіряє додержання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері торгівлі і послуг, вимог законодавства про захист прав споживачів , а також правил торгівлі та надання послуг;

 • проводить контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію відповідно до закону;
 • накладає на суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, стягнення за порушення законодавства про захист прав споживачів;
 • передає матеріали перевірок на дії осіб, що містять ознаки кримінального правопорушення, органам досудового розслідування;
 • сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів;
 • організовує надання споживачам консультацій з питань захисту їх прав;
 • сприяє реалізації в Україні Керівних принципів для захисту інтересів споживачів, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН 04.1985;
 • здійснює відповідно до законодавства моніторинг причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання продукції (користування нею);

Відділ ринкового та метрологічного нагляду:

- у своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства, наказами Держпродспоживслужби, дорученнями керівництва Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Основні завдання та функції  Відділу:

 1. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері ринкового та метрологічного нагляду в межах сфери своєї відповідальності.
 2. Вживає відповідних заходів до своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену небезпеку, яку становить продукція.
 3. Вживає заходів до налагодження співпраці із суб’єктами господарювання стосовно запобігання чи зменшення ризиків, які становить продукція, надана цими суб’єктами господарювання на ринку.
 4. Накладає на суб’єктів господарювання стягнення за порушення законодавства про ринковий нагляд.
 5. Приймає у випадках та порядку, визначених законом, рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснює контроль стану виконання суб’єктами господарювання цих рішень.
 6. Готує матеріали перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального правопорушення та передає матеріали перевірок до сектору правового забезпечення.
 7. Узагальнює результати здійснення ринкового нагляду, аналізує причини виявлених порушень, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рівня захисту суспільних інтересів.
 8. Здійснює роботу з інформаційними системами ринкового нагляду відповідно до закону.
 9. Вносить пропозицій щодо вдосконалення системи ринкового нагляду, взаємодії з іншими територіальними органами Держпродспоживслужби .
 10. Розглядає скарги, заяви і пропозицій громадян з питань захисту їх прав на безпечність продукції.
 11. Організовує надання споживачам консультацій з питань захисту їх прав у сфері ринкового нагляду.
 12. Перевіряє діяльність суб’єктів господарювання щодо додержання ними метрологічних вимог.
 13. Перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу.

Відділ контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства

-у своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства, наказами Держпродспоживслужби, дорученнями керівництва Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Основні завдання та функції відділу:

 1. Участь у реалізації державної політики щодо захисту прав споживачів реклами у цій сфері, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.
 2. Здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про рекламу в частині захисту прав споживачів, антитютюнового законодавства та інших законодавчих і нормативно-правових актів.
 3. Вирішення питання та здійснення державного контролю за додержанням законодавства про рекламу в частині захисту прав споживачів, антитютюнового законодавства у визначеній сфері діяльності.
 4. Вивчення стану споживчого ринку.
 5. Накладення на суб’єктів господарювання стягнень за порушення законодавства про рекламу та антитютюнового законодавства в цій сфері.
 6. Вжиття до суб’єктів господарської діяльності: рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами, які порушують законодавство про рекламу, антитютюнового законодавства передбачених законодавством заходів впливу.
 7.  Здійснення  контролю за дотриманням законодавства про рекламу в частині захисту прав споживачів реклами, здійснює контроль за дотриманням рекламодавцями, виробниками і розповсюджувачами реклами законодавства про рекламу шляхом обстеження рекламної продукції та фіксації (фото, аудіо та т.п.) допущених порушень чинного законодавства, проводить відповідний моніторинг, приймає рішення про визнання реклами недобросовісною, прихованою, про визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження.
 8. Застосування фінансових санкцій до суб’єктів господарювання за порушення законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення.
 9.  Відділ забезпечує діяльність управління захисту споживачів Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області по реалізації державної політики щодо контролю за реалізацією законодавства України в сфері реклами стосовно питань захисту прав споживачів, передає при необхідності відповідним органам матеріали перевірок за фактами виявлених порушень згідно з чинним законодавством.

ГРАФІК
особистого прийому громадян керівництвом 
Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби 
в Дніпропетровській області

Паращенко
Віталій
Анатолійович

Щосереди
10:00-12:15

Кабінет № 204А
ІІ поверх

Начальник управління безпечності харчових продуктів та  ветеринарної медицини

Потоцький
Олег
Васильович

Щочетверга
10:00-12:15

Кабінет № 204 А
ІІ поверх

Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

Губський
Олексій
Григорович

Щопонеділка
10:00-16:00

Перерва
12:15-12:45

Кабінет № 204 А
ІІ поверх

Начальник управління захисту споживачів

Кіслейко
Юрій
Валерійович

Щосереди
10:00-16:00

Перерва
12:15-12:45 

Кабінет № 204 А
ІІ поверх

Начальник управління фітосанітарної безпеки

Приходько 
Василь 
Іванович

Щоп’ятниці
10:00-15:45

Перерва
12:15-12:45

Кабінет № 204 А
ІІ поверх

 

 

 

 


« Повернутись