Вільногірська міська рада — офіційний сайт

ПОЛОЖЕННЯ про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м.Вільногірська

20.07.2018

 ПОЛОЖЕННЯ про порядок  провадження торговельної діяльності та  надання послуг на території м.Вільногірська

 

1. Загальні положення.

1.1. Положення про порядок провадження торговельної діяльності та надання послуг на території м. Вільногірськ (далі Положення) – нормативно-правовий акт, яким визначаються основні вимоги щодо здійснення торговельної діяльності та надання послуг населенню на території міста Вільногірськ, основні вимоги до об’єктів торгівлі, ринків, ресторанного господарства та сфери послуг, незалежно від   організаційно-правової  форми  і  форм власності.

1.2. Торговельна діяльність – це ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб, громадян що здійснюють купівлю та продаж товарів народного споживання з метою отримання прибутку.

1.3. Положення розроблено відповідно до вимог та норм Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в України», «Про захист прав споживачів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових» від  22.03.18 року № 2376-VIII, «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV, «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених від 15.06.2006 р. № 833, «Про затвердження Правил побутового обслуговування населення» від 16.05.1994 р. № 313, «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» від 30.07.1996 р. № 854, «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. № 369, «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами», затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 218, «Про затвердження Правил торгівлі на ринках», затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною податковою адміністрацією України, Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 № 57/188/84/105, «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства», затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 №219, з наступними змінами та доповненнями, інших законодавчо-нормативних документів, що діють у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування і є обов’язковими для виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості та форми власності.

1.4. Дія Положення поширюється на суб'єктів господарювання, які
здійснюють діяльність у сферах торгівлі, ресторанного господарства та послуг,
незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.

1.5. Положення є обов'язковим до виконання суб'єктами господарювання,
їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами, які
здійснюють діяльність у сфері торгівлі та послуг на території міста Вільногірськ.

1.6. За порушення вимог цього Положення суб’єкти підприємницької діяльності несуть адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

2. Порядок провадження торговельної діяльності в місті Вільногірськ

 

2.1. Суб’єкт господарювання провадить торговельну діяльність після його державної реєстрації, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за наявності відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії.

       2.2. Торговельними об'єктами є:

2.2.1.) у сфері оптової торгівлі:

     склад товарний (універсальний, спеціалізований, змішаний), магазин-склад.

2.2.2.) у сфері роздрібної торгівлі:

     магазин, який може бути:

     - продовольчим,   непродовольчим,   змішаним   (за   товарною спеціалізацією);

- універсальним,   спеціалізованим,    вузькоспеціалізованим, комбінованим, неспеціалізованим (за товарним асортиментом);

     - з   індивідуальним   обслуговуванням,  самообслуговуванням, торгівлею за  зразками, торгівлею за замовленням  (за  методом продажу товарів);

- павільйон; кіоск, ятка; палатка, намет; лоток, рундук; склад товарний;      крамниця-склад, магазин-склад, аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски в т.ч. ветеринарні, автомагазини, розвозки та інші види пересувної дрібно-роздрібної мережі, торговельні відділи, що надаються в оренду суб'єктам підприємницької діяльності та знаходяться в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі чи ресторанного господарства, автозаправні станції, заправні пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стиснутим газом, склади товарні, магазини-склади, оптові бази або інші приміщення, які використовуються для здійснення оптової торгівлі та мають торговельні та складські площі для зберігання і продажу товарів, об'єкти виносної (виїзної) торгівлі - об'єкти дрібно роздрібної торговельної мережі загальною площею до 10 кв. м без організації окремого приміщення для перебування людей, виставки-ярмарки,

2.2.3.) у сфері ресторанного господарства:

- ресторан,  ресторан-бар, бар, кафе, кав'ярня, кафе-бар, кафе-пекарня,  чайний салон, кафетерій, закусочна; шинок,  нічний клуб, пивна зала, їдальня, буфет, фабрика-заготівельня, фабрика-кухня, домова кухня, тимчасовий літній майданчик, відкритий літній майданчик ресторан за спеціальними замовленнями (catering). Заклад ресторанного господарства розміщується у спеціально призначеному та обладнаному приміщенні. Визначення типів закладів ресторанного господарства регламентується ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства. Класифікація".

      2.4. Торговельні об'єкти розміщуються в установленому порядку.
      2.5. Суб'єкти господарювання повинні забезпечити:

2.5.1. відповідність приміщення (місця) для провадження діяльності у
сфері торгівлі і ресторанного господарства  необхідним  санітарним
нормам,   а   технічного  стану  приміщення  (місця),  будівлі  та устаткування
- вимогам  нормативних  документів  щодо  зберігання, виробництва та продажу відповідних товарів, а також охорони праці;

2.5.2. наявність на  видному та доступному місці куточка покупця,  в
якому  розміщується  інформація  про  найменування  власника   або
уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і
номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;
2.5.3. розміщення ліцензії відповідно до встановлених законодавством вимог; 

2.5.4. продаж товарів та їх обмін згідно з установленими правилами і нормами;

2.5.5. оформити цінники (прейскуранти цін) на товари, послуги згідно з вимогами чинного законодавства, реалізовувати товари, послуги за наявності цінника на товар, прейскуранта на послуги у грошовій одиниці України і на вимогу покупця надати йому повну інформацію про виробника, основні споживчі якості товару і його ціну, забезпечити належний рівень торговельного обслуговування та надання послуг;

      2.6. На   вимогу   споживача  (покупця)  відповідальний  працівник
суб'єкта  господарювання  повинен  надати  йому цей Порядок, Закон
України "Про захист прав споживачів", санітарні норми,
правила  продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації
суб'єкта  господарювання.

      2.7. За   рішенням  суб'єкта  господарювання  етикетування товарів   або
інструкції  про  їх  застосування  (в  установлених випадках)  можуть  містити
поруч із текстом, викладеним державною мовою,  його переклад регіональною мовою або мовою меншини, іншими мовами.

     2.8. Суб'єкт   господарювання   самостійно   вирішує   питання забезпечення торговельних приміщень    (місць)    обладнанням (холодильним, підйомно-
транспортним,    ваговимірювальним   тощо), реєстраторами розрахункових операцій відповідно  до  законодавства та нормативних документів.

Засоби вимірювальної    техніки,    що   використовуються   у торговельній діяльності,  повинні бути  у  справному  стані,  мати повірочне тавро та  проходити періодичну повірку в установленому законодавством  порядку.

      2.9. На фасаді торговельного об'єкта розміщується  вивіска  із
зазначенням  найменування  суб'єкта господарювання.  Біля входу до
торговельного об'єкта на видному місці розміщується інформація про
режим роботи.

  2.10. Режим  роботи  об'єктів  торговельної мережі та надання послуг встановлюється  суб'єктом  господарювання самостійно,  а у випадках,  передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого   самоврядування.

  2.11. Керівники підприємств роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та  інших об’єктів послуг повинні: - забезпечувати під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівні звучання звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують рівнів, установлених санітарними нормами; вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об'єкти).


3. Порядок роботи дрібнороздрібної  торгівлі

 

3.1. Дрібнороздрібна торгівля є однією з форм позамагазинного продажу товарів, при якій приміщення не мають торговельну залу для споживачів.

Продаж товарів здійснюється через:

- пункти некапітальної забудови – кіоски, ларі, ларьки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів, торговельні автомати;

- засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо.

3.2. Через дрібнороздрібну торговельну мережу дозволяється реалізація продовольчих і непродовольчих товарів тільки нескладного асортименту, яка проводиться згідно з правилами їх продажу.

3.3. У дрібнороздрібній торговельній мережі забороняється продаж:

- продовольчих товарів, якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних норм і правил, а також для додержання температурних режимів, умов зберігання та продажу цих товарів;

- нефасованих і неупакованих продовольчих товарів з розносок, лотків, столиків, корзин та неспеціалізованого транспорту, крім картоплі, овочів, фруктів, плодів, ягід, баштанних культур в період сезонного продажу, а також морозива та квітів;

- алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

- тютюнових виробів через стаціонарні пункти, якщо стан приміщень не відповідає вимогам нормативних документів щодо їх зберігання;

- тютюнових виробів без марок акцизного збору;

- алкогольних напоїв і тютюнових виробів працівниками суб’єктів господарювання, яким не виповнилося 18 років;

- технічно складних та великогабаритних товарів;

- тканин, взуття (крім домашнього та робочого), швейних виробів (крім робочого одягу і головних уборів для літнього сезону) та виробів верхнього трикотажу, що потребують примірювання;

- дорогоцінних металів, коштовного каміння та виробів з них;

- вогненебезпечних товарів побутової хімії, піротехнічних іграшок, паливно-мастильних матеріалів (крім тих, що реалізуються через авторозвозки споживчої кооперації);

- об’єктів санітарних заходів, вимоги до обігу яких заборонено законодавчими актами; товарів , вільна реалізація яких заборонена, а також тих, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку.

3.4. У   кожному   стаціонарному    пункті    дрібнороздрібної
торговельної  мережі  повинні бути санітарні правила та санітарний
журнал,  а також Книга відгуків і пропозицій встановленого зразка,
яка надається споживачу на першу його вимогу.  

3.5. Суб'єкт  господарювання  несе  відповідальність за дотримання
працівниками   дрібнороздрібної  торговельної  мережі  нормативних
документів   та   актів  щодо  продажу  товарів  та  торговельного
обслуговування споживачів.

 

4. Роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами на території міста

 

4.1. Ці Правила визначають основні вимоги до роздрібної торгівлі горілкою і лікеро-горілчаними виробами, вином виноградним та плодово-ягідним, коньяком, шампанським, вином ігристим (далі - алкогольні напої) і спрямовані на забезпечення прав споживачів щодо належної якості товару і рівня торговельного обслуговування. Також цими  Правилами  визначається  порядок роздрібної торгівлі сигаретами,  цигарками,  сигарами,  сигарилами, тютюном люльковим, нюхальним,  смоктальним,  жувальним  та іншими виробами з тютюну його замінниками (далі -  тютюнові  вироби),  вони  спрямовані  на
додержання  прав  споживачів  щодо  належної якості товару і рівня
торговельного обслуговування.

4.2. Роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється через спеціалізовані підприємства, в тому числі фірмові, спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом продовольчих товарів, підприємства ресторанного господарства. Тютюнові вироби також через підприємства з універсальним асортиментом
непродовольчих товарів,  магазини  "Товари  повсякденного  попиту"
системи споживчої кооперації,  стаціонарні пункти дрібнороздрібної
торговельної мережі, підприємства громадського харчування.

4.3. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити стан приміщень для роздрібної торгівлі:

4.3.1. Алкогольними напоями згідно із санітарно-технічними, санітарно-гігієнічними, технологічними, протипожежними та іншими нормами, а також можливість використання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари відповідно до законодавства. Суб'єкт господарювання повинен мати торговельне приміщення (будівлю) площею не менш як 20 кв. метрів, обладнане відповідним торговельно-технологічним устаткуванням (вітрини, прилавки, пристінні гірки тощо), охоронною і протипожежною сигналізацією, з достатнім освітленням, опаленням і вентиляцією, а у випадках, передбачених законодавством, забезпечити умови для застосування реєстраторів розрахункових операцій, зберігання матеріальних цінностей.

     4.3.2. Тютюновими виробами    згідно    з     технічними,    санітарно- гігієнічними,  технологічними  та  протипожежними нормами і правилами,  наявність складських приміщень,  належне зберігання матеріальних  цінностей,
створення   умов   для   використання  реєстраторів  розрахункових
операцій  та  додержання  інших  вимог  згідно  із  законодавством
України.
      4.4. Продаж тютюнових виробів та торгівля алкогольними напоями на території міста забороняється:

     особами, які не досягли 18 років;

     особам, які не досягли 18 років;

     у приміщеннях та на території дошкільних, навчальних закладів і закладів охорони здоров'я;

     у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, якими здійснюється торгівля   товарами   дитячого   асортименту    або спортивними   товарами,  а  також  у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;

     у місцях проведення спортивних змагань (крім пива у пластиковій тарі);

      «з рук»  в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування;

     з торгових автоматів;

     в  упаковках, що містять менше ніж 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар);    

     з полиць  самообслуговування  тютюнових   виробів   (крім  як у блоках);

     Продавці тютюнових виробів та алкогольних напоїв у разі  виникнення сумніву щодо досягнення  покупцем  18-річного  віку  мають право вимагати в нього документ, що засвідчує вік.

4.5. Заборонити в м.Вільногірськ продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових з 20-00 до 10-00 години (згідно звернення, додається) за київським часом суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства).

4.6. Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці здійснюється тільки закладами ресторанного господарства та спеціалізованими відділами підприємств, що мають статус закладів ресторанного господарства, підприємств з універсальним асортиментом товарів.

 4.7. Забороняється  у приміщеннях закладів ресторанного господарства куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів, крім  спеціально  відведених для цього місць.

 4.8. Суб’єкт господарської  діяльності,  уповноважені  ним  особи  або  орендарі відповідних споруд  чи окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для  куріння,  сумарна площа яких не має перевищувати 10 відсотків загальної  площі  відповідної  споруди  чи  приміщення,  обладнані
витяжною  вентиляцією  чи іншими засобами для видалення тютюнового
диму,  У спеціально   відведених  для  куріння  місцях  розміщується наочна
інформація,  яка  складається  із  відповідного  графічного знака та тексту такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!"

      

5. Порядок провадження діяльності з надання послуг

 

5.1. Суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють діяльність з надання послуг після їх державної реєстрації як суб’єктів підприємницької діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, - за наявності торгового (спеціального торгового) патенту та при  необхідності ліцензії.

5.2. Суб’єкти підприємницької діяльності для провадження діяльності з надання  побутових послуг  залежно  від  специфіки  побутових  послуг,  що надаються, можуть мати окремі приміщення  або  будівлі,  павільйони,  кіоски,
пересувні  майстерні, приймальні пункти  та інші спеціально обладнані відповідним устаткуванням місця, згідно вимог чинного законодавства.

5.3. Побутові  послуги  надаються замовникам згідно з угодами, документальним підтвердженням  укладення  яких  є такі документи: договір,  
розрахунковий документ встановленої форми.

5.4. Термін виконання замовлення встановлюється за погодженням
сторін.
5.5. Порядок оплати вартості послуг визначається виконавцем за
погодженням із замовником.  Він може передбачати повний розрахунок
під час оформлення замовлення або  часткову  оплату  з  остаточним
розрахунком  під  час  отримання замовлення.  В останньому випадку
після кожної завершеної і сплаченої  операції  з  надання  послуги
замовнику видається розрахунковий документ.

 

6. Здійснення діяльності на ринках міста

 

       6.1. Ринок - це суб'єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу  місцевого самоврядування  земельній ділянці і зареєстрований в установленому порядку,  функціональними обов'язками якого є надання  послуг  та створення  для  продавців  і  покупців  належних  умов  у  процесі купівлі-продажу товарів за  цінами,  що  складаються  залежно  від попиту і пропозицій.

       6.2. Ринок     незалежно     від     форми     власності та організаційно - правової форми   керується   у   своїй  діяльності законодавством  України. Торгівлю на ринках  можуть  здійснювати  фізичні  особи  - громадяни  України,  іноземні  громадяни,  особи без громадянства, суб'єкти  підприємницької  діяльності,  а  також  юридичні   особи незалежно від форм власності

     6.3. Адміністрація    ринку   узгоджує   з   місцевим   органом самоврядування режим роботи ринку;  з  територіальними  установами державної санітарно-епідеміологічної     служби,      ветеринарної медицини,  пожежного  нагляду,  архітектурно-будівельної комісії, державтоінспекції -  проектну  документацію  щодо  функціонального планування  території  ринку,  розміщення приміщень,  торговельних місць  і  об'єктів,  їх  кількості  і  розміру,  забезпечення   їх торговельно-технологічним   обладнанням  та  забезпечує утримання території  ринку  й  організацію  продажу  товарів  відповідно  до затвердженого  плану.

       6.4. На  вході  до  ринку  розміщується  вивіска із зазначенням повної назви ринку і його власника,  спеціалізації  ринку,  режиму роботи,  а  також  графічно виконаний план території з позначенням усіх  стаціонарних   об'єктів   ринку   (обов'язково   лабораторії ветеринарно-санітарної   експертизи), пішохідних і  транспортних маршрутів, аварійних виходів.

      6.5.  Розташування     торговельних     місць     на     ринку, торговельно-технологічного обладнання   має   бути   зручним   для здійснення торгівлі, відповідати вимогам санітарних, протипожежних правил та  безпечних  умов  праці,  забезпечувати  вільний  прохід покупців та належну культуру обслуговування.

       6.6.  На   торговельному   місці   продавця  (юридичної  особи) установлюється табличка із зазначенням назви,  місцезнаходження  і номера    телефону   суб'єкта   підприємницької   діяльності,   що організував торгівлю,  прізвища,  імені та по батькові продавця та розміщується   копія  ліцензії  у  разі  здійснення  господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

    6.7. На торговельному  місці  продавця  (фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) установлюється табличка із зазначення його прізвища, імені та по батькові, номера свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності та назви органу, що  здійснив  цю  реєстрацію,  прізвища,  імені,  по батькові його продавця,  а  також  розміщується копія  патенту  за   фіксованим розміром  податку чи копія свідоцтва про сплату єдиного податку та копія ліцензії у  разі  здійснення  господарської  діяльності,  що підлягає ліцензуванню.

       6.8. На ринку забороняється продавати:

  1.  вогнепальну, газову, пневматичну, холодну зброю, бойові припаси та спеціальні засоби самооборони;
  2. готове армійське спорядження, а також тканини, які використовуються для його  виробництва, інші товари військового асортименту, формене обмундирування;
  3. білизну зі штампом організацій і підприємств;
  4. наркотичні засоби;
  5. пальне для транспортних засобів, гас, мазут;
  6. балони із скрапленим газом; 
  7. вироби піротехнічні побутові та вибухові засоби;
  8. порнографічні видання;

9)    заборонені знаряддя добування тварин.

 

7. Контроль та відповідальність за дотриманням цього Положення

 

7.1. Контроль за дотриманням цього Положення здійснює відділ економіки та соціального розвитку виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області шляхом проведення обстежень об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та послуг, а також іншими органами в межах
їх компетенції, наданої законодавством.

До проведення обстежень можуть залучатися фахівці відповідних служб, організацій, до компетенції яких відносяться питання обстеження.

7.2. За порушення Положення суб'єкт господарювання та його працівники       несуть відповідальність згідно із законодавством України.

 

 

Відділ економіки та соціального розвитку виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

 

Виконавець Осипішина Олена Анатоліївна

 


« Повернутись