Вільногірська міська рада — офіційний сайт

«Про встановлення строків користування земельними ділянками на території м. Вільногірська».

10.10.2018

ОГОЛОШЕННЯ

  Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області повідомляє  про оприлюднення в мережі інтернет на офіційному веб-сайті Вільногірської міської ради Дніпропетровської області регуляторного акту – проекту  рішення міської ради «Про встановлення строків користування земельними ділянками на території м. Вільногірська».

            Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об»єднань приймаються у письмовому вигляді протягом місяця з дня оприлюднення регуляторного акту за адресою: м.Вільногірськ, вул. ім.Ю.М.Устенка, 14, ІІ поверх, УАКБ та ЖКГ Вільногірської міської ради.

 

 

Начальник відділу комунальної

власності та юридичного забезпечення

УАКБ та ЖКГ Вільногірської міської ради                                            С.Ф.Ткачук

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

 

Керуючись ст.9 та ст.13 Закону України «Про засади Державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-IV, Законами України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   а також з   метою встановлення єдиного підходу до визначення строків користування земельними ділянками на території м. Вільногірська    на публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення міської ради «Про встановлення строків користування земельними ділянками на території м. Вільногірська» та аналіз його регуляторного впливу на розвиток територіальної громади та бізнес-середовище,  який розміщено на офіційному веб-сайті Вільногірської міської ради у рубриці «Регуляторна політика».

Пропозиції та зауваження до нього будуть прийматися від громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднань для  здійснення державної регуляторної політики протягом місяця (крім вихідних та святкових днів) розробником проекту рішення, відділом комунальної власності   та юридичного забезпечення управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради за адресою: вул.ім.Ю.М.Устенка,14, м.Вільногірськ. Електронна пошта: 26368915@gov.ua

                        

Анонімні пропозиції та зауваження не реєструються і не розглядаються.

 

 

Заступник начальника

УАКБ та ЖКГ Вільногірської

міської ради                                                                             Р.Ю. Варницький

 

 

РІШЕННЯ

 

              

Про встановлення строків користування

земельними ділянками на території м. Вільногірська  

 

  Розглянувши лист   голови спілки підприємців м. Вільногірська Шмиголя С.І. від 05.02.2018 року, протокольне доручення пленарного засідання 40 чергової сесії Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  VII скликання від 25 січня 2018 року, з метою встановлення єдиного підходу до визначення строків користування земельними ділянками на території м. Вільногірська, керуючись ст.123, 124 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

 

  МІСЬКА РАДА

  ВИРІШИЛА:

          1.  Встановити наступні строки користування земельними ділянками на території м. Вільногірська:

             1.1. для договорів оренди землі:

          1.1.1. при укладанні договору оренди землі, вперше, строк оренди повинен становити не менше 3 років;

            1.1.2.  при укладанні договору оренди, строк дії якого закінчується або тих, які закінчили свою дію, строк оренди повинен становити не менше 10 років.

          1.2. для договорів особистого строкового сервітуту та договорів особистого строкового сервітуту для обслуговування тимчасової споруди:

        1.2.1. при укладанні договору особистого строкового сервітуту, вперше, строк використання земельної ділянки повинен становити не менше 3 років;

             1.2.2.  при укладанні договору  особистого строкового сервітуту, строк дії якого закінчується або тих, які закінчили свою дію, строк використання земельної ділянки  повинен становити не менше 5 років.

          1.3. для договорів суперфіцію строк  використання земельної ділянки повинен становити     не більше 3 років.  

          2. Строк використання земельних ділянок, передбачені пунктом 1 даного рішення, за бажанням землекористувача може бути зменшений.

3. Координацію робіт щодо виконання даного рішення покласти на відділ  комунальної власності та юридичного забезпечення управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області,  контроль – на    заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальника управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.

 

 

Міський голова                                                          В.П.Василенко

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

проекту рішення Вільногірської міської ради

«Про встановлення строків користування земельними ділянками на території м. Вільногірська»

1. Визначенння і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  з   метою   встановлення єдиного підходу до визначення строків користування земельними ділянками на території м. Вільногірська  , що дасть можливість  спростити провадження підприєницької діяльності, розроблено даний Порядок. 

 

2. Мета  державного регулювання

 Приведення у відповідність чинного регулювання з принципами         удосконалення нормативно-правових актів щодо регулювання земельних відносин.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
визначених цілей


          Затвердження рішення Вільногірської міської ради  «Про встановлення

строків користування земельними ділянками на території м. Вільногірська»  є єдиним способом досягнення поставленої мети в межах правового поля, оскільки:

- відповідає вимогам чинного законодавства,

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання,

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики,

- повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми,

 - дозолить   спростити  адміністративні процедур регулювання господарської діяльності.

   

4. Механізм реалізації мети

         Збереження існуючого стану можливе, оскільки положеннями  Земельного кодексу України та закону України «Про оренду землі» визначено строки користування земельними ділянками. Але даний порядок є недосконалий та такий який призводить  до дерегуляції господарських правовідносин. Тому альтернативи прийняття даного регуляторного акта не має.    

Беручи до уваги норми положень ст. 140,142, 143 Конституції України, ст.12 Земельного кодексу України, ст. 26 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада, як суб’єкт , що наділений правом розпоряджатись землями  які є комунальною власністю, має чітко встановлені повноваженнями відносно прийняття даного регуляторний акт.

При затвердженні Порядку очікується такі переваги :

 -  спростити  адміністративні процедур регулювання господарської діяльності.

Вибраний спосіб, а саме прийняття даного регуляторного акта Вільногірською міською радою відповідає чинному законодавству та прямо регулює  проблему.

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

          Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути подолання кризових явищ в економіці міста. Для адміністрування процесу немає необхідності створювати нові робочі місця.
         Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. 

6. Очікуванні результати прийняття запропонованого регуляторного акта

         Прийняття даного проекту надасть можливість встановити єдиний підхід до встановлення строків користування земельними ділянками на території м. Вільногірська. 


         З цією метою міська рада приймає рішення  «Про встановлення строків користування земельними ділянками на території м. Вільногірська».

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Рішення Вільногірської міської ради «Про встановлення строків користування земельними ділянками на території м. Вільногірська» є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території міста   та строк дії якого невизначено,.

8. Показники результативності регуляторного акта

Для даного регуляторного акту було визначено декілька  показників результативності регуляторного акта, які безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та мають числовий вимір, та прогнозні значення. Тобто цей розділ містить перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень) можна буде зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.

          Основними показниками результативності регуляторного акта є:

- надходження коштів до міського бюджету;

- кількість суб’єктів, які уклали відповідні види угод про користування  земельними ділянками;

- рівень поінформованості суб’єктами підприємницької діяльності з основних положень акта.

Прийняття зазначеного регуляторного акту дозволить   здійснити більш чітким  процес передачі в користування  земельних ділянок.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом. Саме за цими критеріями можна зробити висновки про результативність регуляторного акта.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

 

         При визначенні заходів за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта, в разі його прийняття, визначені такі строки проведення базового, повторного і періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Після прийняття рішення   протягом одного року,  з дня прийняття регуляторного акта, проводиться базове відстеження результативності дії рішення, за результатами якого встановлюється повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта, а саме буде здійснено порівняльний аналіз надходжень коштів до міського бюджету від продажу земельних ділянок комунальної власності  за аналогічний період попереднього року.

Не пізніше ніж через 2 (два) роки з дня набрання чинності цим актом здійснюється повторне відстеження результативності, де будуть відображені показники за період з моменту закінчення проведення базового відстеження, за результатами якого буде визначена повнота та ефективність регуляторного акта.

Протягом кожних 3 (трьох) років із моменту виконання заходів із проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта, за умови його чинності, буде проводитись періодичне відстеження результативності цього акта, де будуть відображені відповідні показники у порівнянні з попереднім відстеженням регуляторного акта.

 

 

Заступник начальника

УАКБ та ЖКГ Вільногірської

міської ради                                                                             Р.Ю. Варницький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« Повернутись