Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Політичним партіям

Здійснення політичними партіями публічного контролю за веденням Реєстру.

 

  Відповідно до ст.24 Закону України “Про Державний реєстр виборців” політична партія, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, політична партія, що входить до складу виборчого блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України (далі - політична партія), має право брати участь у здійсненні публічного контролю за веденням Реєстру.

 

   Один раз на рік, а також не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, всеукраїнському референдумі, чергових місцевих виборах за письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру подає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка містить відомості, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, в розрізі регіонів України, визначених відповідно до частини другої статті 133 Конституції України, та закордонного виборчого округу в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.

  Політична партія може використати надану їй копію бази даних Реєстру лише для здійснення в порядку публічного контролю перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру з дотриманням вимог законодавства України.

 

 Не пізніш як через два місяці після отримання копії бази даних Реєстру політична партія зобов'язана повернути її розпоряднику Реєстру.

  За результатами перевірки повноти та достовірності персональних даних Реєстру політична партія може звернутися до органу ведення Реєстру із заявою про виявлені порушення порядку ведення Реєстру (невключення виборця до Реєстру, неправомірне або кратне включення особи до Реєстру, неправильності у персональних даних окремих виборців) стосовно осіб, виборча адреса яких відноситься до території, на яку поширюються повноваження цього органу ведення Реєстру.

    Уповноважений представник політичної партії особисто отримує:

1) оптичний носій з електронною копією бази даних Реєстру;

2) оптичний носій з програмою установки спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду копій бази даних Реєстру;

3) інструктивні матеріали;

4) носій ключової інформації;

5) запечатаний конверт із персональним ідентифікаційним номером та персональним кодом розблокування.

   Постановою Центральної виборчої комісії від 5 листопада 2010 року № 516 затверджено Порядок надання електронної копії бази даних Державного реєстру виборців представнику політичної партії для здійснення публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців.