Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Бюджет Вільногірської територіальної громади

Бюджет громади – це головний фінансовий документ територіальної громади, план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюють органи місцевого самоврядування протягом бюджетного року.

Бюджет розробляється відповідно до положень Бюджетного кодексу України, показників міжбюджетних трансфертів, затверджених для міста Законом України про Державний бюджет України та рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік, очікуваних надходжень доходів до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, бюджетних запитів головних розпорядників коштів.

Основними завданнями  міського бюджету є створення умов для сталого функціонування галузей, гарантований соціальний захист та розвиток соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства та міського транспорту в межах реальних фінансових можливостей.

Основними доходами бюджету є податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, а також трансферти з державного бюджету.

Кошти бюджету направляються на фінансування установ і заходів в галузях «Освіта», «Охорона здоров’я», «Культура і мистецтво», «Фізична культура і спорт», соціальне забезпечення та соціальний захист населення, утримання житлово-комунального господарства міста, забезпечення функціонування міського транспорту.

Проект бюджету формується виконавчими органами міської ради та виноситься на обговорення членів територіальної громади на бюджетних слуханнях, які відбуваються щороку перед розглядом проекту бюджету на засіданні виконкому, обговоренням в постійних депутатських комісіях  та прийняттям на сесії міської ради.

Звіт про виконання бюджету щоквартально розглядається на сесії міської ради, розміщається на сайті міської ради та публікується в засобах масової інформації.

По завершенні бюджетного року в засобах масової інформації публікується інформація про виконання міського бюджету, відбувається публічне представлення даної інформації, в ході якого перед членами територіальної громади міська влада звітує про виконання міського бюджету, а також надаються відповіді на запитання, проходить активне обговорення підсумків виконання бюджету за рік.

Річний звіт про виконання міського бюджету також затверджується міською радою та публікується в засобах масової інформації.