Вільногірська міська рада — офіційний сайт

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо складання проекту бюджету

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проекту бюджету Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2022 рік,

затверджений рішенням виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19 травня 2021 року № 181/0/7-21,

із змінами, затвердженими рішенням виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 15 вересня 2021 року № 304/0/7-21

 

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Надати до міського фінансового управління очікувані у 2021 році та прогнозні показники економічного і соціального розвитку міської територіальної громади на 2022 рік та пояснювальну записку до них з урахуванням оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери, впливу зовнішніх факторів, очікуваних тенденцій та їх зміни у перспективі.

До 24 вересня

Відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету

2.

Надати до міського фінансового управління прогнозні показники надходжень до міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі платежів з детальними обґрунтуваннями, в тому числі:

До 24 вересня

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (за згодою); головні розпорядники бюджетних коштів

3.

Здійснити моніторинг та визначити заходи щодо упорядкування та оптимізації мережі, штатної чисельності та контингентів підопічних бюджетних установ соціально-культурної сфери, які утримуються за рахунок коштів бюджету Вільногірської міської територіальної громади, з урахуванням реформ у відповідній галузі.

До 24 вересня

Головні розпорядники бюджетних коштів

4.

Доведення до головних розпорядників та одержувачів  бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту бюджету та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України та методики їх визначення

У 3-х денний термін з дня отримання показників від Міністерства фінансів України

Міськефінансовеуправління

 

5.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:
- інструкції з підготовки бюджетних запитів;
- граничних показників видатків бюджету міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади;
- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів

До 1 жовтня

Міське фінансове управління 

6.

Організація роботи з розробки бюджетних запитів

Вересень-жовтень

Головні розпорядники бюджетних коштів

7.

Подання бюджетних запитів міському фінансовому управлінню

До 15 жовтня

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

8.

Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету міської територіальної громади

До

 1 листопада 

Міське фінансове управління 

9.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні

У триденний термін з дня отримання

Міське фінансове управління 

10.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я

У триденний термін з дня отримання

Міське фінансове управління 

11.

Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту бюджету міської територіальної громади

жовтень

Міське фінансове управління 

12.

Підготовка проекту рішення Вільногірської міської  ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022 рік" з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання виконавчому комітету

До 15 листопада

Міське  фінансове управління

13.

Схвалення проекту рішення Вільногірської міської  ради Кам' янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022 рік"

До 29 листопада

Виконавчий комітет

14.

Оприлюднення проекту рішення Вільногірської міської  ради Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022 рік», схваленого виконавчим комітетом Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

В терміни відповідно до чинного законодавства до дати його розгляду на сесії ради

Виконавчий комітет

15.

Направлення схваленого проекту рішення Вільногірської міської  ради Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022 рік» постійним комісіям Вільногірської міської ради Дніпропетровської області для попереднього розгляду

За 14 днів до подання рішення на розгляд Вільногірській міській ради 

Міське  фінансове управління

Виконавчий комітет

16.

Направлення схваленого проекту рішення  «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022 рік»  до Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

Не пізніше наступного дня після схвалення

Виконавчий комітет

17.

Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб.

Не пізніше ніж через три робочі дні після подання Вільногірській міській раді проекту рішення «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022 рік»  (орієнтовно до 03.12.2021)

Головні розпорядники  бюджетних коштів

18.

Подання інформації що міститься в бюджетних запитих головних розпорядників  бюджетних коштів до програми ІАСУМБ "Logika"

листопад

Головні розпорядники  бюджетних коштів

19.

Доопрацювання проекту рішення Вільногірської міської  ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022 рік" з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні

У двотижневий строк з дня офіційногоопублікування закону про Державний бюджет України

Міське фінансового управління

20.

Супровід розгляду проекту рішення Вільногірської міської  ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022 рік»  у Вільногірській міській раді Дніпропетровської області

На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними комісіями

Представники виконавчого комітету, міське фінансового управління, головні розпорядників бюджетних коштів

21.

Затвердження погодженого проекту рішення Вільногірської міської  ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022 рік» з додатками та пояснювальною запискою на пленарному засіданні сесії Вільногірської міської радиКам'янського району Дніпропетровської області

До 25 грудня року, щопередує плановому

Вільногірська міська рада  Дніпропетровської області

22.

Подання інформації, що міститься в затвердженому Вільногірською міською радою Дніпропетровської області рішенні "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022 рік" до програми ІАСУМБ "Logika"

До 31 грудня

Міське фінансове управління

23.

Оприлюднення рішення Вільногірської міської  ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2022 рік» у засобах масової інформації

Не пізніше ніж через десять днів з дня прийняття рішення

Секретар Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області, міське фінансове управління

24.

Забезпечити формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2022 рік відповідно до статті 90 Бюджетного кодексу України та вимог наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиціїУкраїни 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 (із змінами).

 

До 15 грудня

Головні розпорядники бюджетних коштів