Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

24.04.2023

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області «Про визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб м.Вільногірська» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Вільногірської міської ради «Про визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб м.Вільногірська» від 28.10.2014 року №1878-82/УІ.

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності:

Відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.

 

3. Цілі прийняття акта:

Метою прийняття проекту рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у місті Вільногірськ»  є:

- створення законодавчо-врегульованого правового простору;

- збільшення надходжень до міського бюджету податку з доходів фізичних осіб;

- створення умов для легалізації діяльності суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб у місті.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності:

з 19.04.2023 по 21.04.2023року.

 

5. Тип відстеження:

Періодичне відстеження.

 

6. Метод одержання результатів відстеження:

Для відстеження було застосовано аналіз даних бюджетної звітності.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних:

За підсумками виконання міського бюджету відділом соціально-економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області було здійснено відстеження результативності регуляторного акту.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акт:

Згідно аналізу бюджетної звітності за 2020, 2021, 2022 та 3 місяці 2023 року надходження від сплати податку з доходів фізичних осіб постійно зростають.

          

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Одною з головної цілі прийняття даного регуляторного акту є виконання норм чинного законодавства. Таким чином, введення в дію рішення дало певні позитивні результати, а саме: збільшення суми надходжень до бюджету  від сплати податку з доходів фізичних осіб. Але слід зазначити, що в зв’язку зі втратою чинності наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26.02.2014 № 60 «Про прогнозні показники опосередкованої вартості спорудженого житла за регіонами України на 2014 рік»  рішення Вільногірської міської ради 28.10.2014 року №1878-82/УІ «Про визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб м.Вільногірська» втрачає свою дію і підлягає скасуванню.

 

Відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.

 

 


« Повернутись