Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту - рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 12.09.2012 р. №333

29.09.2020

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

 

1. Вид та  назва  регуляторного  акта,  результативність   якого відстежується,  дата  його  прийняття  та  номер:

Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 12.09.2012 р. №333 «Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами юридичних осіб на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:

Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.                   

3. Цілі прийняття акта:

Упорядкування роботи Вільногірської міської ради та її виконавчого комітету по забезпеченню запитувачів публічною інформацією.

4. Строк виконання заходів з відстеження: вересень 2020р..

5.  Тип відстеження: Періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження:

Методом відстеження результатів є бухгалтерський облік виконаних робіт з надання публічної інформації  у місті.

7. Дані та   припущення,   на   основі    яких    відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Фактичні дані звернень юридичних осіб, які звернулися до виконавчого комітету та структурних підрозділів Вільногірської міської ради щодо отримання документів, що містять публічну інформацію, обсягом більше 10 сторінок . 

8. Кількісні та   якісні  значення  показників  результативності акта:

За період з 01.10.2014 року по 01.10.2020 року звернень до виконавчого комітету та структурних підрозділів Вільногірської міської ради щодо отримання документів, що містять публічну інформацію, обсягом більше 10 сторінок не було.

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта  та  ступеня досягнення визначених цілей:

Прийняття даного регуляторного акту дає можливість забезпечити відшкодування витрат Вільногірської міської ради та її виконавчого комітету за копіювання (друк) документів, що містять публічну інформацію, понад 10 сторінок.

Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивний характер, він не потребує змін чи доповнень.

 

 

Відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Вільногірської

міської ради Дніпропетровської області                                                                   


« Повернутись