Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Звіт про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акту – рішення Вільногірської міської ради від 18.08.2011 року №351-18/VІ «Про затвердження порядку формування, ведення та користуван

28.09.2020

Звіт про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акту – рішення Вільногірської міської ради від 18.08.2011 року №351-18/VІ «Про затвердження порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру».

 

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акту – рішення Вільногірської міської ради від 18.08.2011 року №351-18/VІ «Про затвердження порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру».

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення Вільногірської міської ради від 18.08.2011 року №351-18/VІ «Про затвердження порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру».

2. Виконавець заходів з відстеження: відділ адміністративних послуг та дозвільно-погоджувальних процедур виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.

3. Цілі прийняття акту: врегулювання відносин при користуванні реєстром документів дозвільного характеру.

4. Строк виконання заходів з відстеження: серпень 2020 року.

5. Тип відстеження: періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження:

Результати відстеження отримано відділом адміністративних послуг та дозвільно-погоджувальних процедур Вільногірської міської ради Дніпропетровської області шляхом аналізу статистичних даних показників кількості звернень громадян і суб’єктів господарювання за отриманням довідок з реєстру документів дозвільного характеру.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Очікувана результативність регуляторного акту - рішення Вільногірської міської ради від 18.08.2011 року №351-18/VІ «Про затвердження порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру».

відстежувалася за кількісними показниками:

- кількість звернень громадян та суб'єктів господарювання за отриманням довідок з реєстру документів дозвільного характеру.

Результати відстеження ефективності дії рішення одержані за підсумками звернення громадян, суб’єктів господарювання в порівняльному періоді: з березня 2016 року по грудень 2019 року включно.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: головним чинником очікуваної результативності регуляторного акту є покращання обслуговування громадян і суб’єктів господарювання.

з/ч

Показники

Одиниця виміру

Всього

Періодичний період

з 01.03.2015

по 01.03.2016

з 01.03.2016

по 01.03.2017

з 01.03.2017 по 01.03.2018

1

2

3

4

5

6

7

Кількісні показники

 

1

Звернення громадян та суб’єктів господарювання за отриманням довідок з реєстру документів дозвільного характеру.

од.

0*

0

0

0

                 

* Кількість звернень громадян та суб’єктів господарювання доводить, що в місті належний рівень інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування та дієвий механізм вільного отримання інформації.

Як свідчить аналіз показників, дія зазначеного рішення має прогнозований клімат при наданні послуг.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Показником при оцінювання результативності дії даного регуляторного акту є кількість звернень громадян та суб’єктів господарювання за отриманням довідок з реєстру документів дозвільного характеру.

Процес надання довідок з реєстру документів дозвільного характеру регламентується рішенням Вільногірської міської ради від 18.08.2011 року №351-18/VІ «Про затвердження порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру». Даним рішенням визначено перелік документів, які необхідно надати суб’єкту господарювання. 

Питання надання довідок з реєстру документів дозвільного характеру потребує подальшого інформування громадян міста щодо порядку проведення процедури.

Рішення Вільногірської міської ради від 18.08.2011 року №351-18/VІ «Про затвердження порядку формування, ведення та користування реєстром документів дозвільного характеру» є актуальним.

 

Відділ адміністративних послуг та дозвільно-погоджувальних процедур виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області.


« Повернутись