Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Звіти про базове відстеження результативності регуляторних актів

08.11.2017

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акту

 

«Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель (в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах»

 

1.     Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Вільногірської міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель (в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах»

2.     Назва виконавця заходів з відстеження результативності :

 Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області 

3.    Мета прийняття регуляторного акта:

Забезпечення конкурсних засад та неупередженості у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу та передачі в оренду громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.

4. Строк виконання заходів з відстеження :

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

 Результативність даного регуляторного акта відстежується методом збору та аналізу статистичних даних. Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом проведення аналізу фактичних даних щодо проведення процедури конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель (в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах (далі-конкурс).

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Забезпечення вимог діючого законодавства з питань державної регуляторної політики та вдосконалення правового регулювання господарських відносин між  Вільногірською міською радою та суб’єктами господарювання.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Відбір на конкурсних засадах виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель (в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах (далі-конкурс).

 

Заступник  начальника відділу комунальної

власності та юридичного забезпечення управління

архітектури, капітального будівництва та

житлово – коммунального  господарства                                                     Т.Г.Католик

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акту

 

«Про затвердження Положення про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м.Вільногірськ»

 

1.     Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Вільногірської міської ради «Про затвердження Положення про порядок списання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м.Вільногірськ»

2.     Назва виконавця заходів з відстеження результативності :

 Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області 

3.    Мета прийняття регуляторного акта:

Визначення єдиних вимог  до порядку списання об’єктів комунальної власності, а саме: об'єктів незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальних активів, що відповідно до законодавства України визнаються основними фондами (засобами), інших необоротних  матеріальних активів (далі – майно).

4. Строк виконання заходів з відстеження :

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

 Результативність даного регуляторного акта відстежується методом збору та аналізу статистичних даних. Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом проведення аналізу фактичних даних щодо проведення списання об’єктів комунальної власності, а саме: об'єктів незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальних активів, що відповідно до законодавства України визнаються основними фондами (засобами), інших необоротних  матеріальних активів (далі – майно).

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Забезпечення вимог діючого законодавства з питань державної регуляторної політики та вдосконалення правового регулювання господарських відносин між  Вільногірською міською радою та суб’єктами господарювання.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Встановлення єдиних вимог та дотримання порядку списання об’єктів комунальної власності у відповідності до вимог чинного законодавства. 

 

Заступник  начальника відділу комунальної

власності та юридичного забезпечення управління

архітектури, капітального будівництва та

житлово –комунального господарства                                                  Т.Г.Католик  

 

 

Звіт

про базове відстеження результативності регуляторного акту

 

Про внесення змін та доповнень до рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 17.04.2015р. № 2140-91/УІ «Про затвердження Положення про оренду майна, що   належить до   комунальної   власності територіальної громади  м.Вільногірська»

 

1.     Вид та назва регуляторного акта:

    Рішення Вільногірської міської ради ««Про внесення змін та доповнень до рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 17.04.2015р. № 2140-91/УІ «Про затвердження Положення про оренду майна, що   належить до   комунальної   власності територіальної громади  м.Вільногірська»

2.     Назва виконавця заходів з відстеження результативності :

  Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області 

3.    Мета прийняття регуляторного акта:

     Спрямування коштів, які надходять від орендної плати за комунальне майно у відповідних пропорціях до міського бюджету та до балансоутримувача майна.  

4. Строк виконання заходів з відстеження :

     Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5. Тип відстеження

     Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

     Результативність даного регуляторного акта відстежується методом збору та аналізу статистичних даних. Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

     Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося шляхом проведення аналізу фактичних даних щодо надходження коштів від орендної плати за комунальне майно у відповідних пропорціях до міського бюджету та до балансоутримувача майна.  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

     Забезпечення вимог діючого законодавства з питань державної регуляторної політики та вдосконалення правового регулювання господарських відносин між  Вільногірською міською радою та суб’єктами господарювання.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

    Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства в частині спрямування коштів, які надходять від оренди комунального майна.

            

Заступник  начальника відділу комунальної

власності та юридичного забезпечення управління

архітектури, капітального будівництва та

житлово –комунального господарства                                                  Т.Г.Католик


« Повернутись