Вільногірська міська рада — офіційний сайт

Інформація щодо звернення громадян.

   Звернення громадян       

  Розгляд звернень громадян регулюється Законами України «Про звернення громадян», «Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»«Про інформацію»«Про захист персональних даних» і здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»Положення про архівний відділ виконавчого комітету Вільногірської міської ради  Дніпропетровської області.

  Вимоги до оформлення звернення

Закон України «Про звернення громадян» (2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР) 

Стаття 5. Вимоги до звернення 

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. 

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. 

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону. 

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню 

Письмове звернення без зазначення  місця  проживання,  не підписане автором (авторами),  а також  таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. 

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від  одного  і того ж громадянина з одного і того ж питання,  якщо перше вирішено по суті, а також ті  звернення,  терміни  розгляду яких  передбачено  статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. 

Вимоги  до кореспонденції, що надсилається електронною поштою:

- при зверненні за допомоги електронної пошти є обов'язковим зазначення прізвища, імені та по батькові заявника, а також домашньої адреси (у разі невиконання цих умов, заяви розглядатися не будуть);
- додатки з копіями документів потрібно надсилати у вкладених окремих файлах.

   До уваги громадян!

Відповідно до ст.2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» цей Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом. 
Відносини у сферах архівної справи та доступу до архівної інформації регулюються спеціальним Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», тому звернення щодо надання копій, витягів, довідок за документами архіву розглядаються у строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян». 
  

Архівний відділ виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області виконує запити:

-соціально-правові

-тематичні

-майнові

Правила роботи архівних установ України

Затверджено Наказом Міністерства юстиції України 08.04.2013 № 656/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 р. за № 584/23116

4.2.1 Соціально-правового характеру – запити фізичної або юридичної особи, пов’язані із соціальним захистом, спрямовані на забезпечення їх законних прав та інтересів, у тому числі пенсійне забезпечення та отримання пільг і компенсацій відповідно до законодавства та міжнародних зобов’язань України, що передбачають витребування інформації про: … освіту, трудовий стаж та заробітну плату, нагороди, присвоєння почесних звань,тощо)

4.2.2. Тематичні - запити, що стосуються надання інформації з певної проблематики, теми, події, факту за визначений хронологічний період. Різновидом тематичного запиту є фактографічний запит щодо встановлення або підтвердження певного факту, події, дати.

 

 4.2.4. Майнові - запити, що стосуються підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно (виділення земельних ділянок під будівництво об'єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків, допоміжних приміщень; надання дозволу на реконструкцію та перебудову існуючих споруд; закріплення прибудинкової території за будинковолодіннями; введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд; виділення житла; продаж домоволодінь; виготовлення копій ситуаційних, будівельних планів та відповідних рішень виконкомів).

 

Переглянути зразок заяви про навчання

Переглянути зразок заяви про запит на архівні відомості

Завантажити заяву на видачу архівної копії